Onderzoek

Onderzoek voedt het onderwijs

Om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Sociologen zijn dan ook intensief bezig met onderzoek. En als student sociologie ben jij dat ook. In de masteropleiding toon je aan dat je een onderzoek van a tot z kan uitwerken.

Bovendien zijn de docenten in de opleiding sociologie ook zelf onderzoekers. Vanuit hun eigen onderzoek voeden zij continu het onderwijs en houden het actueel. Wil je weten in welke domein een docent gespecialiseerd is? Klik in het studieprogramma op zijn of haar naam en lees over de onderzoekprojecten waaraan hij of zij werkt.

Onderzoeksgroepen

Het onderzoek binnen het departement sociologie heeft een uitstekende internationale reputatie en bestrijkt het brede spectrum van fundamenteel tot toegepast en beleidsonderzoek rond diverse thema’s als armoede en ongelijkheid, gezondheid, familie en bevolking, stedelijkheid, milieu en cultuur. Ons onderzoek wordt gekenmerkt door grote maatschappelijke relevantie en betrokkenheid op beleid en sociale problemen.

We zijn een relatief omvangrijk departement met expertise in de belangrijkste sociologische onderzoeksdomeinen. Met een 100-tal onderzoekers geven dit onderzoek vorm door middel van een sterk multidisciplinaire aanpak en expertise in diverse vernieuwende onderzoeksmethoden. Zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek komen aan bod, waarbij we actief zijn in lokale en internationale settings.

Het onderzoek binnen het departement sociologie is ingebed in 4 onderzoeksgroepen:

 

Zelf onderzoeker worden

Als onderzoek je ligt, is doctoreren misschien iets voor jou. Met een doctorstitel op zak kan je als onderzoeker en docent aan de universiteit werken.