Master in de sociologie

In de master in de sociologie werk je voor het eerst een volledig onderzoek uit. Je leert maatschappelijke uitdagingen herkennen, vormt wetenschappelijk onderbouwde oordelen en formuleert gerelateerde beleidsadviezen.

Dit mag je verwachten van deze masteropleiding:

Kennis en vaardigheden aanscherpen

In de master sociologie bouw je je sociologische en maatschappelijke kennis verder op. Je houdt de vinger aan de pols van de snel evoluerende samenleving en volgt relevante ontwikkelingen op.

Je bekwaamt je verder in de onderzoeksmethoden van sociologen. Je zal zelf een onderzoek opstarten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten analyseren.

Op basis van onderzoeksresultaten vorm je een wetenschappelijk onderbouwd oordeel over maatschappelijke problemen en hun oplossingen en leid je doordachte beleidsimplicaties af.

Al deze vaardigheden vormen de eindcompetenties van de opleiding.

Onderzoek uitwerken van a tot z

Gewapend met deze competenties kies je een maatschappelijk onderzoeksdomein uit:

  • arbeid
  • bevolking, gezin en levensloop
  • cultuur
  • stad en wonen
  • uitsluiting en ongelijkheid
  • gezondheid en welzijn

Je analyseert dit domein aan de hand van een grondige studie. Tijdens de uitgebreidere masterproef toon je aan dat je een onderzoek van a tot z kan uitwerken.

Masterproef

Renee won met haar masterproef de Thesisprijs voor Mondiaal Onderzoek 2020.

Mag je starten?

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding...

... mag inschrijven voor deze masteropleiding.

Werken en studeren combineren?

Je kan zowel het schakelprogramma als de master sociologie volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.