Studieprogramma van de master in de theater- en filmwetenschap

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de theater- en filmwetenschap
Academiejaar :

Modeltraject

Masterproef

Masterproef18sp1e+2e sem
NNB, -
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
De Laet, Timmy
Jacobs, Steven
Willems, Gertjan
van Baarle, Kristof
 

Verplichte opleidingsonderdelen

Visuele kritiek6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
De Laet, Timmy
Dramaturgie6sp2e sem.
van Baarle, Kristof
Esthetica van de hedendaagse cinema6sp1e sem.
Paulus, Tom
Beeld, lichaam en expressie in acteren en performance6sp2e sem.
De Laet, Timmy
 

maximum 12 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.

Professionele Stage6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
Wetenschappelijke Stage6sp1e+2e sem
Cassiers, Edith
Workshop theater6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
Onderzoeksseminarie Film6sp1e+2e sem
Jacobs, Steven
 

maximum 12 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.

De student behaalt 12 SP uit onderstaande lijst:
- wanneer je één van de aangeboden vakken gedoceerd aan UGent/KUL wenst op te nemen, vul je het aanvraagformulier 'Interuniversitair akkoord' in. (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')
Na het ontvangen van je toelating, breng je ook je inschrijving aan UGent/KUL in orde.
- het opnemen van een opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding dan Theater en film, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, kan enkel na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'))

Media-archeologie6sp2e sem.
Vanhoutte, Kurt
Research seminar: Political, Ethical and Social Aspects of the Performing Arts6sp2e sem.
NNB, -
Contemporary Dance: Theory and Analysis6sp2e sem.
Masschelein, Anneleen
Avant-garde en experimentele cinema6sp2e sem.
Jacobs, Steven
Danstheorie en analyse6sp2e sem.
De Laet, Timmy