Kwaliteitszorg en cijfers

Elke opleiding aan de Universiteit Antwerpen doorloopt een zesjarige kwaliteitszorgcyclus met halverwege een moment van interne procesbewaking en –sturing.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding theater- en filmwetenschap.

De zesjarige kwaliteitszorgcyclus wordt afgesloten met een peer review. Op basis van een zelfreflectie gaat de opleiding in gesprek met een peerreviewteam dat bestaat uit interne en externe experten en een student.

Op 14 en 15 november 2018 bezocht het peerreviewteam de masteropleiding theater- en filmwetenschap en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding heeft een kritische ingesteldheid om de eigen werking en positie te verbeteren. De master theater- en filmwetenschap is uniek in Vlaanderen en trekt dan ook studenten met die specifieke interesse aan. Het paradepaardje van deze master is de stage die zowel al in de bachelor als in de master aangeboden wordt. De aangeboden stageplaatsen zijn specifiek voor theater- en filmwetenschap, zijn representatief voor het werkveld en vormen een goede kennismaking met het beroepenveld. Om de link met de praktijk te leggen biedt de opleiding daarnaast een workshop theater en een onderzoekseminarie film aan. Studenten kiezen verplicht 1 opleidingsonderdeel uit: de stage, de workshop of het onderzoekseminarie.

De opleiding is per definitie internationaal en interculturele competenties komen aan bod in verschillende opleidingsonderdelen. De opleiding neemt mooie initiatieven zoals buitenlandse gastdocenten, gastlezingen door buitenlandse sprekers en de jaarlijkse organisatie van een internationaal congres voor en met masterstudenten theater en film. Het peerreviewteam besluit dat de masterproeven van een goed niveau zijn.

In samenwerking met de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde versterkt de opleiding de internationalisering verder door structurele buitenlandse partnerschappen te ontwikkelen en door drempels voor uitwisseling, zoals de administratieve last en het verkrijgen van equivalenties voor in het buitenland gevolgde opleidingsonderdelen, weg te nemen. Hoewel studenten formeel vertegenwoordigd zijn in raden en commissies, engageren de Onderwijscommissie en de opleiding zich om de inspraak, participatiemogelijkheden en communicatie met studenten nog verder te versterken.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft meer gedetailleerde en vergelijkende informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.