De kick-off is een online contactmoment voor de leerlingen die starten met het honoursaanbod.

  • Je krijgt praktische informatie over de lessen en examens aan de universiteit en over de communicatie van en naar faculteit.
  • Vervolgens krijg je in kleinere groepjes specifieke informatie over het opleidingsonderdeel waarvoor je ingeschreven bent. 
  • Je maakt ook kennis met een contactpersoon in je faculteit.

De kick-off is verplicht voor alle leerlingen die een opleidingsonderdeel volgen in het kader van het honoursaanbod.