Dit is het aanbod voor het academiejaar 2022-2023.

Je kiest 1 opleidingsonderdeel uit dit aanbod van 44 opleidingsonderdelen uit verschillende studiegebieden.

Eerste semester

Tweede semester

​Eerste semester

Sociale en humane wetenschappen

Informatiesystemen / Bedrijfs­wetenschappen en economie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit bacheloropleidingen toegepaste economische wetenschappen en sociaal-economische wetenschappen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Voor leerlingen die eerder geïnteresseerd zijn in de opleiding handelsingenieur (in de beleidsinformatica) kan dit alvast een leerrijke kennismaking zijn omdat dit vak goed illustreert wat deze opleiding inhoudt. Handelsingenieur (in de beleidsinformatica) heeft een gelijkaardig vak van 6 studiepunten ‘Digitale informatiesystemen’. Door informatiesystemen te volgen heb je al een deel van die leerstof gezien en krijg je – indien geslaagd – een deeloverdracht. Dat wil zeggen dat je de punten op dit onderdeel van de leerstof behoudt. Meer uitleg hierover krijg je bij de start van jouw honoursprogramma.

Hier en hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma. 

De lessen gaan door op donderdag van 14 tot 16 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.


Inleiding tot het privaatrecht / Rechten

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding rechten van de Faculteit Rechten.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op maandag van 16.00 tot 18.30 uur in lokaal K.001.

Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 1 / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 16 tot 18 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Engels: Grammatica 1 / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur (hoorcollege) + werkcollege op dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur of van 15.00 tot-16.00 uur. De lessen gaan door op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Taal tussen cultuur en natuur / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 08.30 tot 10.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Duits: Grammatica 1 / Taal- en letterkunde & Toegepaste taalkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste taalkunde en van taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 15 tot 17 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Italiaans: grammatica 1 / Toegepaste taalkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste taalkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op donderdag van 13 tot 15 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Spaans: Grammatica 1 / Toegepaste taalkunde & Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste taalkunde en van taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Nederlands: Taalbeschouwing 1 / Toegepaste taalkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste taalkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.​

De lessen gaan door op donderdag van 15 tot 16 uur en een werkcollege van 14 tot 15 uur of van 16 tot 17 uur. De lessen gaan door op de stadscampus. Het lokaal en de precieze verdeling van de werkcolleges worden later nog meegedeeld.

Geschiedenis van de film 1: vroege cinema / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op maandag van 16.00 tot 19.00 uur (filmscreening) en op dinsdag van 17 tot 20 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Nederland- en Vlaanderenkunde / Toegepaste taalkunde (Modeltraject Deel 2)

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste taalkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma. Je vind dit vak bij Modeltraject Deel 2.

De lessen gaan door op dinsdag van 13 tot 15 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.


Seminarie hedendaagse filosofische auteurs / Wijsbegeerte

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding wijsbegeerte van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op donderdag van 10.30 tot 12.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit / Sociologie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 13 tot 15 uur in lokaal M.004 op de stadscampus. Voor dit vak worden webcolleges voorzien.

Politieke geschiedenis / Politieke Wetenschappen

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding politieke wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op donderdag van 13u tot 16u in lokaal M.001 op de stadscampus. 

Life sciences

Evolutieleer en biologische classificatie / Biologie & Biochemie en biotechnologie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding biologie van de Faculteit Wetenschappen en de bacheloropleiding biochemie en biotechnologie van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaat door op maandag van 13.45 tot 15.45 uur op de Campus Drie Eiken in lokaal R.R3.

Etnografie en beoordelingsleer der huisdieren / Diergeneeskunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 4 studiepunten uit de bacheloropleiding diergeneeskunde van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De eerste les is op dinsdag 11 oktober 2022 van 10.45 tot 12.45 uur op de Campus Drie Eiken in lokaal O.06. Er is niet echt een vaste dag in de week dat de lessen van dit vak gegeven worden. Er wordt dus een grote flexibiliteit verwacht.

Dierkunde m.i.v. Proefdierkunde / Farmaceutische wetenschappen

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding farmaceutische wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Voor dit vak zijn er zowel hoorcolleges als practica. De eerste les gaat door op maandag 3 oktober 2022 van 10.45 tot 12.45 uur op de Campus Drie Eiken in lokaal O.07. Er is niet echt een vaste dag in de week dat de lessen van dit vak gegeven worden. Er wordt dus een grote flexibiliteit verwacht.

Ontwerp

Initiatie materiaalleer / Architectuur

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding architectuur van de Faculteit Ontwerpwetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op donderdag van 10.30 tot 12.30 uur op de stadscampus. Voor dit vak worden webcolleges voorzien.

Antropologie / Conservatie-restauratie

Dit is opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding conservatie-restauratie van de Faculteit Ontwerpwetenschappen

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Wetenschap en technologie

Aardwetenschappen I / Biologie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding biologie van de Faculteit Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Duurzaamheid, veiligheid en milieu / Chemie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding chemie van de Faculteit Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Sterrenkunde en astrofysica I / Fysica

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding fysica van de Faculteit Wetenschappen.

LET OP: dit is een jaarvak! Er is in het eerste semester een werkcollege, maar de theorielessen worden in het tweede semester gegeven. Als je dit vak wil volgen moet je inschrijven voor 15 oktober 2022.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma. 

Bouwkundig tekenen CAD / Industriële wetenschappen: bouwkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding industriële wetenschappen: bouwkunde van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Basis digitale elektronica 1 / Toegepaste ingenieurswetenschappen - Elektronica-ICT

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding toegepaste ingenieurswetenschappen - elektronica-ICT van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Tweede semester

Sociale en humane wetenschappen

Introduction to financial markets / Bedrijfswetenschappen en economie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit bacheloropleidingen handelsingenieur (in de beleidsinformatica) en Social-Economic Sciences van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Voor leerlingen die eerder geïnteresseerd zijn in de opleiding Toegepaste economische wetenschappen kan dit alvast een leerrijke kennismaking zijn omdat dit vak goed illustreert wat deze opleiding inhoudt. Toegepaste economische wetenschappen heeft een gelijkaardig vak van 6 studiepunten ‘Financiële markten’. Door Introduction to financial markets te volgen heb je al een deel van die leerstof gezien en krijg je – indien geslaagd – een deeloverdracht. Dat wil zeggen dat je de punten op dit onderdeel van de leerstof behoudt. Meer uitleg hierover krijg je bij de start van jouw honoursprogramma

Hier en hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.​

De lessen gaan door op woensdag van 14 tot 18 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.


Beschrijvende statistiek en kansrekenen / Bedrijfswetenschappen en economie en Sociaal economische wetenschappen

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit bacheloropleidingen toegepaste economische wetenschappen en handelsingenieur van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en de bacheloropleiding sociaal-economische wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen

Hier, hier en hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.​

De lessen gaan door op maandag van 10.30 tot 12.30 uur (hoorcollege) en op donderdag van 16 tot 18 uur (werkcollege) op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Descriptive statistics and probability / Bedrijfswetenschappen en economie en Social-Economic Sciences

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit bacheloropleidingen Social-Economic Sciences van de Faculteit Sociale wetenschappen en van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Dit vak wordt uiteraard in het Engels gegeven.

Hier en hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur (hoorcollege) en op donderdag van 10.30 tot 12.30 uur (werkcollege) op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Seminarie moderne filosofische auteurs 1 / Wijsbegeerte

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding wijsbegeerte van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op dinsdag van 14 tot 16 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 2 / Wijsbegeerte

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding wijsbegeerte van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 2 / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op dinsdag van 15 tot 17 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Franse taalkunde 1, geschiedenis van het Frans / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Duitse letterkunde: proza, poëzie, theater, film / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 13 tot 15 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later meegedeeld.

Engels: grammatica 2 / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op woensdag van 08.30 tot 10.30 uur en een oefensessies op donderdag van 10.30-12.00 uur of van 13.00 tot 16.30 uur. Alle lessen gaan door op de stadscampus. De lokalen worden later nog meegedeeld.

Filmgenres / Taal- en letterkunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding taal- en letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Geschiedenis van de kolonisatie en de dekolonisatie / Geschiedenis

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Modeltraject deel 3 - derde jaar). Het is voor leerlingen van een 6 jaar zeker te volgen.

Hierkan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur op de stadscampus. Het lokaal wordt later nog meegedeeld.

Mediarecht / Communicatiewetenschappen

​Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De lessen gaan door op vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur in lokaal M.004 op de stadscampus. Voor dit vak worden webcolleges voorzien.

Life sciences

Studium generale in de biomedische wetenschappen deel 1: onderzoek in de levenswetenschappen / Biomedische wetenschappen

Dit is een opleidingsonderdeel van 4 studiepunten uit de bacheloropleiding biomedische wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

De eerste les gaat door op donderdag 20 oktober 2022 van 08.30 tot 10.30 uur op de Campus Drie Eiken in lokaal O.05. Er is niet echt een vaste dag in de week dat de lessen van dit vak gegeven worden. Er wordt dus een grote flexibiliteit verwacht.

Algemene fysiologie / Revaki

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Ontwerp

Toegepast onderzoek / Productontwikkeling

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding productontwikkeling van de Faculteit Ontwerpwetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Administratie erfgoedbeherende instellingen / Conservatie & restauratie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding conservatie en restauratie van de Faculteit Ontwerpwetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Wetenschap en technologie

Industriële (bio)chemie / Industriële wetenschappen: chemie

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding industriële wetenschappen: chemie van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

CAD 3D Ontwerpen / Industriële wetenschappen: elektromechanica

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding industriële wetenschappen: elektromechanica van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Discrete wiskunde / Wiskunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding wiskunde van de Faculteit Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.​

Numerieke analyse / Wiskunde

Dit is een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit de bacheloropleiding wiskunde van de Faculteit Wetenschappen.

Hier kan je het opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.