Motorische, auditieve of visuele functiebeperking of een chronische ziekte

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door de behandelend arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Psychiatrische functiebeperking

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een kinder- of jeugdpsychiater, neuroloog, neuropediater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Concentratiestoornis

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap​
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een kinder- of jeugdpsychiater, neuroloog, neuropediater, erkend klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of behandeld arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Ticstoornis

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)​

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een kinder- of jeugdpsychiater, neuroloog, neuropediater of behandeld arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Coördinatieontwikkelingsstoornis

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap​
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)​​

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een kinder- of jeugdpsychiater, neuroloog, neuropediater of behandeld arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Ontwikkelingsstotteren en ontwikkelingsdysfasie

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap​​
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)​​​

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een behandeld arts of logopedist

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Leerstoornis

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap​​​
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)​​​​

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een logopedist, erkend klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of behandeld arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Autismespectrumsyndroom (ASS)

Eén van onderstaande bewijsstukken is voldoende:

(1)    Een attest afgeleverd door één van volgende instanties: 

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap​​​​​​​
 • Een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap​​​​
 • Een attest of verslag opgemaakt door het CLB (gemotiveerd verslag, GC-verslag, …)​​​​​

(2)    Eigen documentatie:

 • Attest of verslag ondertekend door een kinder- en jeugdpsychiater, neuropediater erkend klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of behandeld arts

(3)    Attesteringsbundel functiebeperking:

Meervoudige functiebeperking

Attesteringsbundel ingevuld en ondertekend door de behandeld arts met vermelding van de verschillende diagnoses.