Is Nederlands niet je eerste taal? En volgde je niet het volledige secundair onderwijs in het Nederlands? 

Als je hierdoor drempels ondervindt tijdens het examen, dan kan je gebruikmaken van examenfaciliteiten. Start je in een nieuwe bacheloropleiding, dan kan je - indien nodig – ook een aangepast startpakket aanvragen.

Wil je gebruikmaken van deze faciliteiten (examenfaciliteiten en/of aangepast startpakket), dan moet je eerst het statuut van anderstalige student aanvragen.  

Wie kan het statuut van anderstalige student aanvragen?

Je kan het statuut van anderstalige student aanvragen als je voldoet aan deze voorwaarden:

1.      Nederlands is niet je eerste taal.

2.      Je hebt je opleiding secundair onderwijs niet of niet volledig in het Nederlands gevolgd.

3.      Je bent ingeschreven voor een Nederlandstalige opleiding.

Let op: je kan het statuut van anderstalige niet aanvragen als het vereiste startniveau Nederlands voor jouw opleiding niveau ERK-C1 is. Dit is zo voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde, de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  

Hoe vraag je het statuut voor anderstalige student aan?

Vul het online aanvraagformulier in. Je verklaart op eer dat je voldoet aan deze twee voorwaarden:

1.      Nederlands is niet je eerste taal.

2.      Je hebt je opleiding secundair onderwijs niet of niet volledig in het Nederlands gevolgd.

Als je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een automatische bevestigingsmail. Nadien laat je faculteit via mail weten of je aanvraag is goedgekeurd.

Je kunt het statuut van anderstalige student het hele academiejaar aanvragen. Dien uiterlijk de vrijdag van de derde lesweek (11 oktober 2024) je aanvraag in om tijdens het eerste semester gebruik te kunnen maken van examenfaciliteiten. Indien je aanvraag na 11 oktober 2024 werd ingediend, kan je pas vanaf het tweede semester gebruik maken van examenfaciliteiten. 

Bij vragen of problemen neem je contact op met de studietrajectbegeleider van jouw faculteit.

Hoelang is het statuut van anderstalige student geldig?

Als je het statuut van anderstalige student hebt gekregen, blijft het geldig gedurende je hele studieloopbaan aan de Universiteit Antwerpen. Je hoeft dus nooit opnieuw een aanvraag voor dit statuut in te dienen.

Meer info?

Als je het statuut van anderstalige student hebt, dan kan je gebruikmaken van de examenfaciliteiten voor anderstalige studenten (voor opleidingsonderdelen met onderwijstaal Nederlands).

Wat zijn de examenfaciliteiten voor anderstalige studenten?

De examenfaciliteiten voor anderstalige studenten zijn:

  • extra examentijd (+30%)
  • het gebruik van een vertaalwoordenboek

Het gaat om redelijke aanpassingen aan het examen, die talige hindernissen opvangen voor studenten voor wie Nederlands niet de eerste taal is, met name: 

  • nood aan extra lees- en verwerkingstijd in het Nederlands
  • correct begrip van instructies en examenvragen 

Hoe vraag je de examenfaciliteiten voor anderstalige studenten aan?

De examenfaciliteiten vraag je aan via SisA. Meer info over de SisA-selfservice vind je in de Handleiding: Bijzondere faciliteiten aanvragen.

Stap 1: Heb je het statuut van anderstalige student? Koppel dan voor elke examenzittijd in SisA je examenfaciliteiten aan je opleidingsonderdelen. 

De examenfaciliteit ‘gebruik van een vertaalwoordenboek’ moet je elke zittijd zelf koppelen aan je opleidingsonderdelen. De examenfaciliteit ‘30% extra examentijd’ wordt steeds automatisch gekoppeld aan je opleidingsonderdelen.  

Wanneer kan je de examenfaciliteiten koppelen? Hou rekening met de volgende deadlines:    

  • voor de examens tweede zittijd 2023-2024: van 1 juli tot en met 15 juli 2024
  • voor de examens eerste semester 2024-2025: van 23 september tot en met 15 november 2024
  • voor de examens tweede semester 2024-2025: van 16 januari tot en met 15 maart 2024

Stap 2: Controleer in het overzicht van je faciliteiten in SisA of je examenfaciliteiten zijn bevestigd.   

Je vindt het overzicht van je bevestigde faciliteiten in SisA:

  • voor de examens eerste semester 2024-2025: ten laatste op 3 december 2024
  • voor de examens tweede semester 2024-2025: ten laatste op 23 april 2025 

Wat als jouw opleiding de faciliteiten voor een opleidingsonderdeel niet bevestigt? 

Als de faciliteiten voor een opleidingsonderdeel niet redelijk of aanvaardbaar zijn op het vlak van eindcompetenties, dan kan de faculteit beslissen om de faciliteiten niet toe te staan. Als je niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kan je een verzoek tot heroverweging indienen (zie artikel 6.2.12 van het Onderwijs- en examenreglement). Je ontvangt daarover een mail van je faculteit.

Stap 3: Druk het overzicht van je bevestigde examenfaciliteiten af en neem het mee naar het examen, of toon het op je smartphone.  

Meer info?

Start je in een nieuwe bacheloropleiding, dan kan je met het statuut van anderstalige student ook gebruikmaken van de faciliteit 'aangepast startpakket'. Neem daarvoor contact op met de studietrajectbegeleider van jouw faculteit