Wil je werken en studeren combineren? Universiteit Antwerpen biedt werkstudententrajecten en opleidingen in avondonderwijs aan.

Werkstudenten zijn studenten die (voltijds of deeltijds) werken maar niet als jobstudent. Ze kunnen ook zelfstandige zijn, in loopbaanonderbreking of werkzoekend zijn.

Werkstudententrajecten

De Universiteit Antwerpen biedt werkstudententrajecten op maat aan. Deze flexibele trajecten zijn aangepast naar tijdstip en/of vorm. Hierbij biedt de universiteit een mix van onderwijsvormen en –faciliteiten aan zoals: weblectures, extra contactmomenten, digitaal materiaal … Elk traject is verschillend, volgens de noden van de werkstudent, en hanteert een verscheidenheid aan werkvormen:

  • begeleide zelfstudie en minder contacturen
  • gegroepeerde contactmomenten (tijdens de avonduren)
  • aangepast studiemateriaal: gebruik van duidelijke structuur, zelfstudie-opdrachten, tussentijdse oefeningen (vaak met automatische feedback) en de docenten staan ter beschikking voor inhoudelijke en andere vragen
  • elektronisch leren: de Blackboard-leeromgeving speelt een belangrijke rol als communicatiemiddel, bij elektronisch groepswerk, bij studiemateriaal en als aanvullend leermateriaal
  • maximum 12 contacturen per vak, introductiesessie, discussie- of responsiecolleges
  • andere onderwijs- en examenfaciliteiten

Bekijk de opleidingen met een werkstudententraject in het opleidingsaanbod.

Avondonderwijs

De leerstof van programma’s in avondonderwijs is gelijk aan het dagprogramma, zodat het diploma gelijkwaardig is aan dat van de dagstudenten. Wel volg je de colleges en oefeningen 's avonds en op zaterdagochtend.

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel en kan je eventueel een deeltijds programma opnemen. Start je in een bacheloropleiding, dan kan je een aangepast startpakket aanvragen.

Centrum voor Werken en Studeren

Centrum WeST ondersteunt en adviseert werkstudenten uit alle opleidingen.

Financiële en sociale voorzieningen voor werkende studenten

Onderwijs- en examenfaciliteiten voor geregistreerde werkstudenten

Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen, bijvoorbeeld een zo gunstig mogelijke groepsindeling, rekening houden met desiderata bij examenroosters enz. De eindbeslissing over deze bijzondere faciliteiten ligt echter altijd bij de faculteiten en docenten.