Wat?

Bijzondere faciliteiten zijn redelijke aanpassingen aan lessen en examens die jouw beperking zo veel mogelijk compenseren. Bijvoorbeeld:

  • voorleessoftware gebruiken,
  • de les vroeger verlaten, 
  • extra tijd krijgen om schriftelijke examens af te leggen,
  • examens spreiden,
  • toegang tot liften of parking.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere faciliteiten moet je een erkende functiebeperking hebben en een statuut aanvragen.

Ook als je een interuniversitaire opleiding volgt, kan je faciliteiten krijgen. 

Hoe?

1:  Doorloop de digitale intake

Start hier de online aanvraag

Respecteer de deadlines:

  • Eerste semester: uiterlijk op 14 oktober 2022
  • Tweede semester: uiterlijk op 3 maart 2023

Heb je recent een diagnose gekregen of ben je laattijdig ingeschreven en is de deadline verstreken of ben je een buitenlandse student? Contacteer je zorgcoördinator

2:  Controleer je bewijsstukken

Ga na aan welke voorwaarden je bewijsstukken moeten voldoen:

 

3: Toekenning statuut bijzondere faciliteiten

Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van je statuut. Een statuut van onbepaalde duur blijft je hele studieloopbaan geldig. Bij een statuut van bepaalde duur breng je elk academiejaar nieuwe bewijsstukken binnen.

Na goedkeuring van je statuut, vind je alle verdere informatie in het studentenportaal.

Nog vragen? Een afspraak maken?