Side header image

Aanvraag van bijzondere faciliteiten voor studenten met een functiebeperking


Wat?

Bijzondere faciliteiten zijn redelijke aanpassingen aan lessen en examens die jouw beperking zo veel mogelijk compenseren. Bijvoorbeeld:

  • voorleessoftware gebruiken,
  • de les vroeger verlaten, 
  • extra tijd krijgen om schriftelijke examens af te leggen,
  • examens spreiden,
  • toegang tot liften of parking.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere faciliteiten moet je een erkende functiebeperking hebben en een statuut aanvragen.

Ook als je een interuniversitaire opleiding volgt, kan je faciliteiten krijgen. 

Hoe?

1:  Doorloop de digitale intake

Start hier de online aanvraag. Respecteer de deadlines:

Eerste semester: uiterlijk op 4 oktober 2019

Tweede semester: uiterlijk op 21 februari 2020

Heb je recent een diagnose gekregen en is de deadline verstreken? Contacteer je zorgcoördinator

 

2:  Controleer je bewijsstukken

Ga na aan welke voorwaarden je bewijsstukken moeten voldoen:

 

3: Toekenning statuut bijzondere faciliteiten

Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van je statuut. Een statuut van onbepaalde duur blijft je hele studieloopbaan geldig. Bij een statuut van bepaalde duur breng je elk academiejaar nieuwe bewijsstukken binnen.

Na goedkeuring van je statuut, vind je alle verdere informatie op het studentenportaal Blackboard.

Vragen?

Contacteer het Stip