Side header image

Erkenning Eerder Verworven Competenties

De erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) door werk- of andere praktijkervaring is decretaal geregeld door de Associatie (AUHA). De procedure bestaat uit een portfolio, met beoordelingsgesprek bij een commissie van drie assessoren en een eventuele vaardigheidsproef.
Er zijn twee procedures per academiejaar. De procedure is arbeidsintensief. Informeer tijdig en weeg de kansen af tegenover de inspanningen.

Meer

Lees meer over het aanvragen van vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) of Eerder Verworven Competenties (EVC).