Wil je je inschrijven voor een opleiding aan de Universiteit Antwerpen? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld: het juiste diploma bezitten en de onderwijstaal beheersen.
 
Hieronder vind je informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de academische opleidingen aan de Universiteit Antwerpen. In het Opleidings- en vormingsaanbod vind je meer specifieke details over de vereiste diploma's. Bekijk zeker ook het overzicht met de extra inschrijvingsprocedures die voor jou van toepassing kunnen zijn.

Academische bachelor - diplomavoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in een Vlaamse academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.
De diploma’s van de landen weergegeven in de onderstaande tabel voldoen al zeker aan deze voorwaarde. Deze diploma's laten je toe om rechtstreeks de inschrijvingsprocedure te volgen.

Word je diploma secundair onderwijs niet vermeld in onderstaande lijst of heb je een visum nodig, dan moet je een bijkomende procedure volgen om in te schrijven in een bacheloropleiding.
 

Land
Diploma

Bijkomende voorwaarden voor toegang

België

 • Secundair onderwijs van de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap
 • Vlaamse hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid)


Bulgarije

Diploma za Zavurcheno Sredno Obrazovanie (academic stream)

State Matriculation Examinations (Durzhavni zrelostni izpiti)

Cyprus

Apolytirion + Pancyprian examens


Denemarken

 • Studentereksamen
 • Højere Forberedelseseksamen
 • Højere Handelseksamen
 • Højere Teknisk Eksamen

Duitsland

 • Allgemeine Hochschulreife
 • Abitur

Estland

 • Gümnaasiumi loputunnistus
 • Loputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta
 • Vanaf 1997: State Entrance Examinations (riigiesamid)

Finland

 • Studentexamenbetyg
 • Ylioppilastutkintotidistus

Frankrijk

Baccalauréat (Général, Technologique of Professionnel)

Griekenland

Apolytirio Genikou Lykeiou + Bebaiosi Prosbasis


Hongarije

Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány


Ierland
 • Leaving Certificate
 • Leaving Certificate Vocational Programme (Level 5) (LCA wordt niet aanvaard)

Leaving certificate met minimaal 6 vakken (inclusief Engels of Iers en Wiskunde), waarvan ten minste 2 op niveau H5 en 4 op niveau O6 of H7. Ook is een minimum CAO van 350 vereist.

IJsland

Studentsprof


Italië
 • Diploma dell' Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore
Minimum score: 60/100
Kroatië
Svjedodžba o državnoj maturi

Letland
 • Diploms par profesionālo vidējo izglītību
 • Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Liechtenstein
 • Berufsmaturitätszeugnis
 • Maturazeugnis
Minimum score: 4
Litouwen
Brandos atestatas

Luxemburg
 • Diplôme de fin d'études secondaires classiques
 • Diplôme de fin d'études secondaires générales/techniques
 • Brevet de technicien supérieur

Malta
Matriculation Certificate (MATSEC)
Minimum score: C
Nederland
(Koninkrijk der Nederlanden)
 • VWO
 • propedeuse HBO getuigschrift (bij voorkeur in combinatie met een diploma secundair onderwijs)

Noorwegen
Vitnemål for Videregående opplæring

Oostenrijk
 • Reifezeugnis
 • Reife- of Diplomprüfungszeugnis

Polen
Swiadectwo dojrzałości

Portugal
Diploma (Certificado) de Nível Secundário de Educação
Bewijs van toelating in het hoger onderwijs van het "Direccao Geral do Ensino Superior"
Roemenië
Diplomă de Bacalaureat
Minimum score: 6
San Marino
Diploma di Maturità

Slovakije
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Slovenië
Matura (Maturitetno spričevalo) (Splosna matura)

Spanje
Título de Bachiller (Bachillerato)
Bewijs van toelating in het hoger onderwijs in Spanje
Tsjechië
Vysvědčení o maturitní zkoušce

Zweden
 • Slutbetyg Från Gymnasieskola 
 • Höskoleförberedande Exam Gymnasieskola

Zwitserland
Maturitätszeugnis/Certificat de Maturité

Europese school
Europees Baccalaureat diploma (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)

Internationale school
Internationaal Baccalaureat diploma, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)
Het diploma moet digitaal geverifieerd kunnen worden op https://ibis.ibo.org
diploma NATO Shape school - Belgian section (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)

​​

 

Master - diplomavoorwaarden

Algemeen is minstens een diploma van academische bachelor, uitgereikt door een erkende hoger onderwijsinstelling, vereist om te kunnen inschrijven in een initiële masteropleiding.

De Vlaamse en Nederlandse bachelordiploma’s die toegang geven tot een specifieke master vind je in het studieaanbod. Afhankelijk van de opleiding en het reeds behaalde diploma moet je soms een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma volgen.  Indien je diploma expliciet vermeld wordt in de toelatingsvoorwaarden kan je rechtstreeks de inschrijvingsprocedure volgen.

In een aantal gevallen zijn er toch extra procedures die je moet volgen voor je kan inschrijven:

Master-na-master - diplomavoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een academische master-na-master heb je een diploma van academische master nodig, uitgereikt door een erkende hoger onderwijsinstelling. De Vlaamse en Nederlandse masterdiploma’s die toegang geven tot een specifieke master-na-master vind je in het studieaanbod. Afhankelijk van de opleiding en het reeds behaalde diploma moet je soms een voorbereidingsprogramma volgen. Indien je diploma expliciet vermeld wordt in de toelatingsvoorwaarden kan je rechtstreeks de inschrijvingsprocedure volgen.

In een aantal gevallen zijn er toch extra procedures die je moet volgen voor je kan inschrijven:

Doctoraat - diplomavoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een doctoraat is een masterdiploma vereist. Meer informatie over het doctoreren en de aanvraagprocedure kan je bekomen bij de Antwerp Doctoral School.

Toelatingsvoorwaarden betreffende de taalkennis

Opleidingen met het Nederlands als onderwijstaal

De toelating tot een eerste inschrijving in een in het Nederlands aangeboden opleiding en/of opleidingsonderdelen is afhankelijk van het bewijs dat je ofwel   

 • geslaagd bent voor minstens één volledig studiejaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs (Se-n-Se certificaten komen niet in aanmerking), of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van minstens 60 studiepunten in het hoger onderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal, of
 • geslaagd bent voor een toets over voldoende kennis van het Nederlands, georganiseerd door een door de instelling erkende organisatie. Het gaat hier om de volgende toetsen: 
 1. Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA):
  • ITNA niveau ERK-C1: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • ITNA niveau ERK-B2: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 2. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT):
  • Educatief Professioneel: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Educatief Startbekwaam: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 3. Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) - Programma II: geldig voor alle opleidingen uitgezonderd voor de opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  Opgelet, afzonderlijke certificaten komen niet in aanmerking!

De examenattesten mogen bij de eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen niet ouder zijn dan twee jaar.  Andere dan de hierboven vermelde toetsen komen niet in aanmerking (o.a. CVO taalattesten, schakeljaar taalopleidingen komen niet in aanmerking).

Diploma Europese School of IB en Nederlands als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A?  Neem contact op met de centrale studentenadministratie om je dossier te laten nakijken op een eventuele gelijkwaardigheid met een taaltest B2. 
 
Deze taalvoorwaarden gelden voor alle academische opleidingen en opleidingsonderdelen in het Nederlands gedoceerd (alle contracten).  Voor de masters-na-masters in het Nederlands gedoceerd en waarvoor geen C1 niveau vereist is, kan de faculteit op een gemotiveerde basis vrijstelling van de taaltest verlenen.  Informatie over de procedure om deze vrijstelling te bekomen kan aangevraagd worden via de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

Opleidingen met andere talen als onderwijstaal

Voor de masteropleidingen en -opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden, bepaalt de faculteit op welke wijze er moet aangetoond worden dat je beschikt over de noodzakelijke taalcompetentie. Neem steeds vooraf contact op met de betrokken faculteit. Voor de taalgerelateerde opleiding is steeds minimaal een C1 niveau vereist.

Voor de bacheloropleiding die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd wordt, wordt een attest van het slagen voor een Engelse taaltoets gevraagd, behalve in het geval van kandidaten die eerder een diploma hebben behaald in een Engelstalig programma in Australië, Engelstalig Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zij zijn vrijgesteld van een taaltoets.

Indien Engelse taaltoesten van toepassing zijn, komen volgende taaltoetsen in aanmerking:

 1. Interuniversity Test of Academic English for Students (ITACE): minimum B2 
 2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (via een test center): minimum 80
 3. International English Language Testing System (IELTS): minimum score van 6.5, en op elk onderdeel minimum 6.0
 4. Cambridge English: minimum B2 First met een minimum score van 176

Studenten met een diploma, uitgereikt door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen, zijn vrijgesteld van de taaltoets Engels. Op basis van de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning van 18 mei 2015 wordt deze vrijstelling van de taaltoets Engels ook toegepast op de diploma’s uitgereikt door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse erkende onderwijsinstellingen.

Diploma Europese School of IB en Engels als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A?  Neem contact op met de centrale studentenadministratie om je dossier te laten nakijken op een eventuele gelijkwaardigheid met een taaltest B2. 

Verplicht toelatingsexamen geneeskunde en diergeneeskunde

Studenten die de richting Geneeskunde (bachelor of master) of Diergeneeskunde (bachelor; vanaf academiejaar 2023-2024*) willen starten, moeten geslaagd en gunstig gerangschikt zijn in het desbetreffende toelatingsexamen. Tevens moet je het diploma secundair onderwijs behaald hebben voor 30 september van het jaar waarin je geslaagd bent voor het toelatingsexamen. De onderwijsadministratie controleert bij de inschrijving of je voldoet aan de voorwaarden op basis van informatie van de Vlaamse overheid. Je moet zelf geen document aanleveren.

*enkel studenten die in het academiejaar 2022-2023 reeds ingeschreven zijn in de bachelor- of masteropleiding diergeneeskunde zijn vrijgesteld van het toelatingsexamen diergeneeskunde

Verplichte starttoets voor bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor één van onderstaande opleidingen

 • bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
 • bachelor in de biomedische wetenschappen (vanaf 2023-2024)
 • bachelor in de diergeneeskunde
 • bachelor in de farmaceutische wetenschappen
 • bachelor in de fysica 
 • bachelor in de industriële wetenschappen
 • bachelor in de wiskunde 

dan moet je vooraf verplicht deelnemen aan de overeenkomstige starttoets (verplichte ijkingstoets). Alleen als je naam op de lijst met deelnemers van de starttoets staat, kan je inschrijven voor deze opleidingen. Starttoetsen worden enkel in de zomer voor de start van het academiejaar georganiseerd. Schrijf je dus tijdig in. De onderwijsadministratie controleert bij de inschrijving of je voldoet aan de voorwaarden op basis van informatie van de Vlaamse overheid. Je moet zelf geen document aanleveren.

Vanaf volgend academiejaar (2023-2024) moet je in het geval van diergeneeskunde niet meer een ijkingstoets, maar wel een toelatingsexamen afleggen, net als bij de opleiding geneeskunde.