Ben je gestart in een opleiding en merk je na een tijdje dat je toch niet op je plaats zit?

Dan kan je je onder bepaalde voorwaarden nog uitschrijven uit je opleiding.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven onder diplomacontract. Inschrijvingen via credit- of examencontract kunnen NIET stopgezet worden. Inschrijvingen voor postgraduaten en micro-credentials kunnen enkel stopgezet worden met de toelating van de betrokken organisator of faculteit.
 • Uitschrijvingen worden maar verwerkt tot en met 31 mei van het huidige academiejaar.
 • Er wordt niet in de toekomst of in het verleden uitgeschreven. Om tijdig verwerkt te kunnen worden ivm de deadlines voor teruggave studiegeld en leerkrediet (zie verder) moeten de aanvragen ten laatste voor 17u00 op de uiterste datum (voor 2024-2025: 1ste semester: 30 november 2024, 2de semester: 14 maart 2025) worden ontvangen.
 • Niet-EU studenten die op basis van hun inschrijving een verblijfsvergunning hebben bekomen, dienen eerst uit te schrijven uit het bevolkingsregister van de betrokken gemeente én moeten in het bezit zijn van een retourticket voor ze hun inschrijving in de opleiding kunnen stopzetten.

Procedure

Een wijziging in je inschrijving, dus in dit geval een uitschrijving uit de opleiding, moet steeds via de aanvraag ‘Opleiding stoppen/extra inschrijving’ in je SisA selfservice (tegel "Aanvragen") verlopen. Wanneer de aanvraag verwerkt is, is dit zichtbaar in ‘Mijn Aanvragen’ op SisA.  De datum van uitschrijving is dan ook zichtbaar op je studiebewijs.

Gevolgen

Omwille van de gevolgen bij het stopzetten van je inschrijving wordt een gesprek met een medewerk(st)er van de sociale dienst (ivm groeipakket en studietoelage) en de studietrajectbegeleider van je faculteit (ivm leerkrediet) aanbevolen.
Hieronder alvast wat informatie i.v.m. gevolgen voor onder andere je studieprogramma, studiegeld en leerkrediet:
 
… voor je studieprogramma
Vanaf het moment dat je bent uitgeschreven uit de opleiding, ben je geen student meer in de desbetreffende opleiding. Je kan bijgevolg ook geen examens meer afleggen voor de opleidingsonderdelen uit die opleiding. Eventuele examenkansen vallen weg (bv. 2e zit).
 
… voor je studiegeld
Of en hoeveel studiegeld je terugkrijgt, hangt af van het moment van uitschrijving uit de opleiding (datums 2024-2025):

 • Uitschrijvingen tot en met 30 november (17u00): Er zijn nog geen studiepunten definitief opgenomen voor het studiegeld. Terugbetalingen (indien van toepassing) in het geval van een volledige uitschrijving gebeuren tijdens december.
 • Uitschrijvingen van 01 december tot en met 14 maart (17u00): Vanaf 1 december zijn alle studiepunten van opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen definitief opgenomen voor het studiegeld. Het overeenkomstige studiegeld is verschuldigd en zal zichtbaar zijn in je SisA selfservice.  Indien je meer betaald hebt dan het verschuldigde bedrag gebeuren terugbetalingen in het geval van een volledige uitschrijving tijdens april.
 • Uitschrijvingen vanaf 15 maart: alle studiepunten van je studieprogramma zijn definitief opgenomen voor het studiegeld. Het overeenkomstige studiegeld (dus voor het volledige opgenomen studieprogramma) is verschuldigd.

Opmerkingen:

 • Credit- en examencontracten (zowel opleiding als studieprogramma) kunnen nooit stopgezet worden. Een terugbetaling is dan ook niet mogelijk.
 • Indien geen studieprogramma aangevraagd werd, bestaat de kans dat het studiegeld berekend wordt op het studieprogramma dat voorzien wordt door de faculteit volgens de bepalingen in het onderwijs- en examenreglement. Dien dus steeds zelf je studieprogramma tijdig in.
 • Indien het studiegeld van een opleiding geheel of gedeeltelijk met opleidingscheques of KMO-portefeuille werd betaald, wordt het bedrag van de door de universiteit ontvangen opleidingscheques of KMO-portefeuille nooit terugbetaald.
 • In het geval van een volledige uitschrijving zal je eventuele situatie als "aanvrager beursstudent" herbekeken worden. Werd je aanvraag nog niet goedgekeurd dan bestaat de kans dat een herberekening volgt als standaard student (geen beurstarief) en dat je moet bijbetalen.
 • In het geval van een openstaand saldo kunnen geen bewijzen van stopzetting of andere documenten uitgereikt worden én is een nieuwe inschrijving tijdens een volgend academiejaar onmogelijk.
 • studenten die rechtstreeks aan de organisator van een opleiding betalen (zoals de postgraduaten en sommige micro-credentials, masters en master-na-masters) moeten contact opnemen met de organisator i.v.m. de terugbetalingsvoorwaarden.

… voor je leerkrediet
Het leerkrediet van opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent, heb je in ieder geval terug verworven. Daarnaast speelt het moment van uitschrijving uit je opleiding een belangrijke rol (datums 2023-2024):

 • Uitschrijven tot en met 30 november (17u00): Er zijn nog geen studiepunten definitief opgenomen voor het leerkrediet.  Je krijgt je leerkrediet terug.
 • Uitschrijven van 01 december tot en met 14 maart (17u00): Vanaf 1 december zijn alle studiepunten van opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen definitief opgenomen voor het leerkrediet.  Je leerkrediet wordt verminderd met de opgenomen studiepunten waarvoor je niet geslaagd bent. Het leerkrediet van de opleidingsonderdelen van het 2de semester krijg je terug. Voor generatiestudenten (studenten die voor de eerste keer ingeschreven zijn in een bacheloroplediing in het Vlaamse hoger onderwijs) geldt een aparte regeling: zie Opmerkingen.
 • Uitschrijven vanaf 15 maart: alle studiepunten zijn voor het leerkrediet definitief opgenomen.

Opmerkingen:

 • Voor een creditcontract kan je niet uitschrijven en is het leerkrediet altijd definitief opgenomen. Je kan het leerkrediet alleen terugkrijgen door het behalen van een creditbewijs.
 • Het leerkrediet is niet van toepassing op postgraduaten en micro-credentials.
 • Voor generatiestudenten (studenten die zich voor de eerste maal in een bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs inschrijven) is er een extra maatregel als ze tijdig na de uitschrijving in een andere opleiding inschrijven (= heroriënteren):
  • Als je uitschrijft na 30 november en je inschrijving in de nieuwe opleiding is afgerond voor 15 maart van het desbetreffende academiejaar, dan krijg je van de Vlaamse overheid de helft van je leerkrediet terug - op voorwaarde dat de studiepunten niet reeds definitief werden opgenomen voor het leerkrediet door de start van de examenperiode m.a.w. je uitschrijving voor de opleiding moet voor 01 januari in orde zijn.  Anders kan je enkel studiepunten verwerven door aan de examens deel te nemen.

… voor de studiefinanciering van studenten uit Nederland (indien van toepassing)
Je komt enkel in Nederland in aanmerking voor studiefinanciering indien je minstens 30 studiepunten effectief en definitief hebt opgenomen in een bachelor- of masteropleiding. Het moment van uitschrijving speelt dus een belangrijke rol voor het behoud van je studiefinanciering (datums 2023-2024):

 • Uitschrijven tot en met 30 november (17u00): Er zijn geen studiepunten definitief opgenomen.  Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering.
 • Uitschrijven van 01 december tot en met 14 maart (17u00): Vanaf 1 december zijn alle studiepunten van opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen definitief opgenomen.  Als het totaal aantal studiepunten van 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen minstens 30sp bedraagt, behoud je je studiefinanciering.
 • Uitschrijven vanaf 15 maart: Al je studiepunten zijn definitief opgenomen. Als het totaal aantal opgenomen studiepunten minstens 30sp bedraagt, behoud je je studiefinanciering.