Heb je de verkeerde studiekeuze gemaakt en wil je tijdens het lopende academiejaar nog overschakelen naar een andere opleiding binnen de Universiteit Antwerpen?  Of wil je graag een bijkomende inschrijving? Dan kan je eventueel je centrale inschrijving nog wijzigen… .

Voorwaarden

Van opleiding veranderen binnen de Universiteit Antwerpen (uitschrijven voor je huidige opleiding en inschrijven in een nieuwe opleiding) of inschrijven voor een extra contract kan enkel tijdens de voorziene inschrijvingsperiodes en via onderstaande procedure.
 
Wil je het soort contract wijzigen van je opleiding(sonderdelen), dan kan dit enkel vóór de start van het academiejaar en dien je tijdig contact op te nemen met de centrale studentenadministratie. Om je contract te kunnen wijzigen, heb je de toelating van de faculteit nodig. De wijziging kan enkel binnen dezelfde finaliteit plaatsvinden: Ben je voor een opleiding ingeschreven, dan blijft dat zo. Je kan dan wisselen tussen diplomacontract en examencontract-diploma, of omgekeerd. Ben je voor aparte opleidingsonderdelen ingeschreven? Dan kan je enkel wijzigen van creditcontract naar examencontract-creditbewijs, of omgekeerd.

Procedure

Een wijziging in je inschrijving, dus volledig uitschrijven uit je huidige opleiding en inschrijven in een nieuwe opleiding, moet steeds via de aanvraag ‘Opleiding stoppen/extra inschrijving’ in je SisA selfservice (rubriek "Studieprogramma" > Aanvragen) verlopen. Wanneer de aanvraag verwerkt is, is dit zichtbaar in je ‘historiek aanvragen’.  Opgelet, deze aanvraag gebruik je niet indien je enkel opleidingsonderdelen in je huidige opleiding wil wijzigen.

Gevolgen…

Hou er wel rekening mee dat wijzigingen aan je inschrijving een invloed kunnen hebben op o.a. het te betalen studiegeld, het leerkrediet, de studiefinanciering en/of het groeipakket:

  • Indien je wijziging van inschrijving inhoudt dat je voor een opleiding uitgeschreven wordt, dan gelden de regels en deadlines die je bij het onderdeel ‘Uitschrijven’ terugvindt.
  • Indien je je vervolgens voor een andere opleiding/contract inschrijft of indien het om een bijkomende inschrijving gaat, dan zet je mogelijks ook weer leerkrediet en studiegeld in voor de (extra) studiepunten die je opneemt.

Neem contact op met sociale dienst van de Universiteit Antwerpen voor meer informatie i.v.m. de gevolgen op vlak van je studietoelage en je groeipakket en met de studietrajectbegeleider van je faculteit ivm de gevolgen op het vlak van leerkrediet en drempelsysteem.

Tenslotte

Een wijziging van de inhoud van je inschrijving (= je studieprogramma) zonder uitschrijving van de bijbehorende opleiding is onderworpen aan de bepalingen in het Onderwijs- en examenreglement en de richtlijnen van de faculteit.  Neem hiervoor contact op met de betrokken faculteit.