Heb je een diploma secundair of hoger onderwijs behaald in Vlaanderen?

Dan is de kans groot dat je diploma aanwezig is in de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED; inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid.  Welke Vlaamse diploma's kan je namelijk terugvinden in de LED:

  • diploma's hoger onderwijs behaald vanaf het academiejaar 1999-2000
  • diploma's secundair onderwijs behaald vanaf het schooljaar 2002-2003
  • diploma's volwassenenonderwijs behaald vanaf het schooljaar 2013-2014
  • diploma's examencommissie Vlaamse gemeenschap vanaf het jaar 2014

Voldoet je diploma om aanwezig te zijn in de LED dan is dit de authentieke bron waarop we ons baseren voor de inschrijving. Een papieren document is dan niet meer voldoende. Je diploma moet wel geregistreerd staan als authentieke informatie (en niet als 'verklaring op eer') om in aanmerking te komen. 

Vind je je recent behaalde diploma niet terug in de LED, neem dan na het afstuderen contact op met je onderwijsinstelling en vraag hen om zo snel mogelijk je diploma te rapporteren naar de Vlaamse overheid.  Heb je je diploma reeds langer dan twee maanden geleden behaald en vind je dit diploma niet terug in de LED terwijl het daarin wel aanwezig zou moeten zijn volgens de hierboven vermelde lijst dan bestaat de kans dat er getwijfeld wordt aan de authenticiteit van je diploma en dat je inschrijving niet verwerkt kan worden.

Indien je diploma ouder is en dus niet in de LED aanwezig kan zijn, dien je je origineel diploma of een door de uitreikende instelling voor echt verklaarde kopie te tonen via een persoonlijk contact na afspraak.

Heb je een diploma secundair of hoger onderwijs behaald in Nederland?

Controleer dan of het behaalde diploma reeds geregistreerd werd in Mijn Diploma van DUO (inloggen met DigiD vereist).  Is dit het geval dan moet je tijdens het invullen van de online aanmelding gebruik maken van een knop op de bijlagen-pagina van de aanmelding om de diplomauittreksel(s) van je relevante diploma's uit DUO door te sturen naar de centrale studentenadministratie van de Universiteit Antwerpen.  Enkel als we je diploma('s) via die weg ontvangen, kan je inschrijvingsdossier verwerkt worden.

Vind je je recent behaalde diploma niet terug in Mijn Diploma, neem dan na het afstuderen contact op met je onderwijsinstelling en vraag hen om zo snel mogelijk je diplomagegevens te rapporteren naar DUO.

Opgelet, stuur voor alle zekerheid alle diploma's door die aanwezig zijn in Mijn Diploma.  Dit kan belangrijk zijn bij het beoordelen van eventuele taalvoorwaarden.
Welke diploma's in Mijn Diploma te vinden zijn, vind je via deze DUO-pagina.

Indien je diploma niet in Mijn Diploma aanwezig kan zijn, dien je je origineel diploma of een door de uitreikende instelling voor echt verklaarde kopie te tonen via een persoonlijk contact na afspraak.

Is je diploma volgens de voorwaarden wel in Mijn Diploma aanwezig maar heb je geen DigiD (meer) dan moet je een beveiligd PDF certificaat betreffende je diploma opvragen bij DUO via diplomadiensten@duo.nl en dit bij de bijlagen opladen.