Side header image

Studenten uit Nederland

Wil je de grens oversteken om hier te komen studeren? Goed idee! Antwerpen is een bruisende studentenstad en de Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische instelling waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau.

Bachelor

Om in te schrijven in een bacheloropleiding moet je beschikken over een ‘VWO-diploma’, een ‘HAVO-diploma aangevuld met een HBO-propedeuse’ of een ‘MBO-diploma aangevuld met een HBO-propedeuse’.

Master

In Vlaanderen maken we een onderscheid tussen een professionele bachelor aan een hogeschool (in Nederland: HBO opleiding) en een academische bachelor aan een universiteit (universitaire bachelor). Je kan op basis van een hogeschool opleiding nooit rechtstreeks inschrijven voor een masteropleiding aan een universiteit. Je zal eerst een schakelprogramma of een bachelor met studieduurverkorting moeten volgen om te kunnen inschrijven (voor universitaire bachelors kan een voorbereidingsprogramma van toepassing zijn).  Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden en het opleidingsaanbod voor meer informatie.  Indien van toepassing is een aanvraag via de faculteit noodzakelijk.

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, het te volgen studietraject en de aanvraagprocedure, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Studiefinanciering voor buitenlandse studenten

Internationale studenten

Je bent een student uit Nederland?

Met vragen over studiefinanciering voor een studie in het buitenland (België), kan je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor een buitenlandse studie. DUO controleert je inschrijving in de databank hoger onderwijs Vlaanderen, je moet dus zelf geen studiegegevens aan DUO bezorgen. 

Je vindt er ook informatie over:

 • Zorgverzekering
 • OV-vergoeding in het buitenland
 • ...

Je bent een buitenlandse student, maar niet uit Nederland?

Internationale studenten komen enkel in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid als ze minstens voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden. Indien dat niet het geval is, moet je je studie zelf financieren en (indien mogelijk) een beroep doen op financiële ondersteuning en/of subsidies van je thuisland.

Je bent een erkend vluchteling of je hebt de verblijfstitel 'subsidiaire bescherming'?

Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. 
Ontvang je een leefloon? Studietoelagen zijn vrijgesteld voor de berekening van je leefloon.

 

 

 

Internationale studenten

Internationale studenten

 • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid?
  Soms kom je in aanmerking voor een voorschot op je studietoelage, verminderd studiegeld of een sociale toelage. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.
   
 • Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid?
  Je hebt geen recht hebt op (voorschot op) een studietoelage, verminderd studiegeld of een sociale toelage van de universiteit. Je moet zelf over voldoende middelen beschikken om je studie en kosten van levensonderhoud te betalen.
  • Personen die geen onderdaan zijn van de EU/EER moeten over voldoende bestaansmiddelen beschikken om een verblijfsrecht te bekomen. Eén van de mogelijkheden om dit te bewijzen is een tenlasteneming door een persoon in België of in het buitenland. De verbintenis tot tenlasteneming houdt in dat de garant alle kosten van verblijf, gezondheidszorgen, studie en repatriëring op zich neemt. Indien je schulden maakt of gerepatrieerd wordt, kan de garant aangesproken worden voor de kosten. 
  • Wanneer je beroep doet op de Belgische overheid (OCMW ) voor ondersteuning zal een einde worden gemaakt aan je verblijfsrecht. Ook als Unieburger kan je je verblijfsrecht verliezen als je student bent en een  beroep doet op het OCMW. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt eerst alle elementen van het dossier: de eventueel tijdelijke aard van je problemen, de duur van je verblijf, je persoonlijke situatie, het bedrag van de toegekende steun. Het Agentschap Integratie en Inburgering informeert je over het Vreemdelingenrecht (verblijfsprocedures en rechten van niet-Belgen). Contacteer het Agentschap Integratie en Inburgering bij vragen.

​Voor spreiding studiegeld zijn de nationaliteitsvoorwaarden niet bepalend, enkel de studie die je volgt is van belang. Vraag meer info bij de Centrale Onderwijsadministratie.