Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
24
sep

dinsdag

8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Recht en onderneming

Opname
Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Inleiding tot de sociologie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
25
sep

woensdag

8:30 10:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Extra hoorcollege
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Accountancy

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Digitale informatiesystemen

Opname
Hoorcollege Stadscampus
27
sep

vrijdag

10:30 12:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Hoorcollege Stadscampus
15:00 17:00

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Extra hoorcollege
Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.