Studieprogramma van de bachelor handelsingenieur

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor Handelsingenieur
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Algemene economie

6 studiepunten

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
 

Kwantitatieve methoden

12 studiepunten

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Verklarende statistiek3sp2e sem.
Goos, Peter
Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 16sp1e+2e sem
Mestdag, Tom
 

Bedrijfskunde

15 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
 

Ingenieurswetenschappen en technologie

9 studiepunten

Digitale informatiesystemen6sp1e+2e sem
Verelst, Jan
Mannaert, Herwig
Peremans, Herbert
Grondslagen van de engineering3sp2e sem.
Mannaert, Herwig
Peremans, Herbert
 

Verbredende studiedomeinen

12 studiepunten

Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
Cambré, Bart
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Algemene economie

12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 26sp1e sem.
Mestdag, Tom
Seminarie toegepaste wiskunde3sp1e+2e sem
Herremans, Adriaan
 

Bedrijfskunde

18 studiepunten

Financial Management6sp2e sem.
Engelen, Peter-Jan
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
Jacobs, Sofie
 

Ingenieurswetenschappen en technologie

9 studiepunten

Algemene chemie3sp1e sem.
Neyts, Erik
Mechanica en stromingsleer6sp1e+2e sem
Herremans, Adriaan
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten

Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
Cambré, Bart
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 6 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Regional and Urban Economics3sp2e sem.
Verhetsel, Ann
Beckers, Joris
Social and Organisational Psychology6sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Transport Economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
Kupfer, Franziska
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Modeltraject deel 3

Ingenieurswetenschappen en technologie

15 studiepunten

Elektromagnetisme en elektriciteit6sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Organische chemie en bio-wetenschappen6sp2e sem.
Van Damme, Raoul
Smout, Veerle
Thermodynamica3sp2e sem.
De Paepe, Michel
 

Kwantitatieve methoden

6 studiepunten

Econometrie en multivariate statistiek6sp1e sem.
Goos, Peter
 

Bedrijfskunde

3 studiepunten

Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten te kiezen uit

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
De Herdt, Tom
 

1 profileringstraject (24 studiepunten) te kiezen uit

Profileringstraject Bedrijfskunde
Dit bevat opleidingsonderdelen uit de bedrijfskunde (18 studiepunten) en een bachelorproef (6 studiepunten).
De bachelorproef bestaat uit Partim I: Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 studiepunten) en Partim II: begeleide zelfstudie rond een thema uit bedrijfskunde (4 studiepunten).

Logistiek en transport3sp1e sem.
Van de Voorde, Eddy
Kupfer, Franziska
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
Optimaliseringsmodellen in bedrijfskunde6sp1e sem.
Springael, Johan
Productiemanagement3sp2e sem.
Cornelissens, Trijntje
Bachelorproef HI: Bedrijfskunde6sp1e+2e sem
Springael, Johan
Cambré, Bart
 

Profileringstraject Economisch beleid
Dit bevat opleidingsonderdelen uit economisch beleid (18 studiepunten) en een bachelorproef (6 studiepunten).
De bachelorproef bestaat uit Partim I: Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 studiepunten) en Partim II: begeleide zelfstudie rond een thema uit economisch beleid (4 studiepunten).

International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
Bachelorproef HI: Economisch beleid6sp1e+2e sem
Springael, Johan
Cambré, Bart
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 3 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 6 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een profileringstraject van 3BTEW-BK/EB
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
De Borger, Bruno
Albers, Sascha
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Van Praag, Lore
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
I-Week on Sustainability3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Onderhandelen 13sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
Regional and Urban Economics3sp2e sem.
Verhetsel, Ann
Beckers, Joris
Social and Organisational Psychology6sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Sports Economics6sp2e sem.
Kesenne, Stefan
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Topics in Development Studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Transport Economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
Kupfer, Franziska
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik