Masterscriptie maritiem en logistiek management - Voorbeeld: digitalisering van certificaten

Cedric Peeters schreef zijn masterscriptie over de digitalisering van het fytosanitair oorsprongscertificaat. Daarmee won hij de VEA-thesisprijs.

Cedric: "Het fytosanitair oorsprongscertificaat wordt gebruikt bij internationale handel. Autoriteiten verzekeren erop dat de verhandelde producten gezond zijn en niet aan (planten)ziekten leiden. Op dit moment wordt dat document - net als veel andere documenten in de supply chain - fysiek overhandigd. Dat is enerzijds duur, maar anderzijds kunnen er verschillende problemen voorkomen: verlies of beschadiging van het document, fraude …"

Daarom stelt Cedric in zijn masterproef verschillende scenario's voor waarin digitale technologieën de oplossing kunnen bieden. Mogelijke scenario's zoals het certificaat via PDF doormailen of een centraal platform waar het fytosanitair oorsprongscertificaat kan geüpload worden zijn al een begin. "Maar de beste oplossing is waarschijnlijk het certificaat digitaliseren met blockchaintechnologie", zegt Cedric. "Het grootste voordeel van die technologie is dat de authenticiteit van de documenten gegarandeerd blijft. Bovendien zorgen geavanceerde cryptografische technieken voor een hoger veiligheidsniveau."

Cédric mocht op maandag 25 februari 2019 de VEA-thesisprijs in ontvangst nemen.

> Ontdek de master maritiem en logistiek management