Side header image

Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
24
sep

dinsdag

9:30 12:30

City and environment (state-of-the-art)

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Beleidspraktijk

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Onderzoek in het stedelijk sociaal Werk

Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Cultuursociologie (State-of the art)

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Werkcollege 'ICT en sociaal Werk'

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
27
sep

vrijdag

9:30 12:30

Inequality and social exclusion (state-of-the-art)

Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Population, family and the life course (state-of-the-art)

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.