Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de opleiding sociaal werk.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 18 en 19 december 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding sociaal werk en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding kenmerkt zich door een grote openheid voor wat er bij studenten leeft, wat o.a. leidt tot zeer goede faciliteiten voor werkstudenten. Het gemotiveerd, gedreven team van docenten is zeer vakkundig en ontwikkelingsgericht. De armoedeproblematiek in grootstedelijke context staat centraal in de opleiding. De opleiding heeft de ambitie om studenten op te leiden tot sociaal werker met een academische basis en met voldoende voeling en binding met de praktijk.

De opleiding engageert zich om de ontwikkelde visie op sociaal werk te integreren in rollen van de sociaalwerker en geactualiseerde kerncompetenties en te vertalen in een vernieuwde visie op het beroep van afgestudeerde masters in het sociaal werk. Bovendien onderzoeken de opleidingsverantwoordelijken of de schakelprogramma’s gestroomlijnd of vereenvoudigd en meer richtingspecifiek gemaakt kunnen worden.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.