Side header image

Master in de theater- en filmwetenschap: profiel

Je opleiding

De master theater- en filmwetenschap biedt een grondige studie aan van theater en film. Zowel historische ontwikkelingen als actuele verschijningsvormen van theater en film komen aan bod. Je maakt eveneens kennis met een kritisch analyse-instrumentarium om deze te onderzoeken. De wisselwerking tussen woord en beeld in beide media vormt de gemeenschappelijke noemer van de opleidingsonderdelen in het curriculum. De theoretische hoorcolleges in de master worden ondersteund door praktijkgerichte seminaries en workshops.

Je toekomst

Het interdisciplinaire karakter van de opleiding dient je voor te bereiden op belangrijke functies op beleidsniveau. Daarnaast moet de opleiding gediplomeerden kunnen afleveren die een academische carrière ambiëren. Masters theater- en de filmwetenschap kunnen onder de leiding van een ervaren onderzoeker met een hoge mate van zelfstandigheid onderzoek uitvoeren op een theoretisch en methodologisch verantwoorde wijze.