Wijsbegeerte studeren

Heb jij ook de indruk dat maatschappij, cultuur en wetenschap voor gigantische uitdagingen staan in een snel veranderende wereld? Wil je meer te weten komen over het waarom van deze uitdagingen? Ga je graag mee op zoek naar de manier waarop maatschappij, cultuur en wetenschap hierop een antwoord kunnen bieden?

De opleiding wijsbegeerte nodigt je uit tot een fundamentele reflectie. Je maakt kennis met belangrijke filosofische denkers uit het heden en het verleden. Je krijgt een inleiding tot de verschillende domeinen van de praktische en de theoretische filosofie. Je verrijkt je inzichten die betrekking hebben op de grenzen en mogelijkheden van wetenschap, het ethisch verantwoord handelen, de principes van een rechtvaardige moderne samenleving, de grondslagen en dynamiek van de Europese cultuur. Je leert op een beargumenteerde manier zelf redeneren en je eigen standpunt in de verschillende filosofische debatten te ontwikkelen.

Van student tot filosoof

De opleiding wijsbegeerte in Antwerpen legt de klemtoon op moderne en hedendaagse filosofie. Ze biedt je hiermee een stevig kader om na te denken over evoluties in onze huidige samenleving.

De opbouw en de samenhang van de bacheloropleiding wijsbegeerte staan in het teken van de geleidelijke competentie-ontwikkeling. Door de hele opleiding heen is een vaardighedentraject ingebouwd dat gaandeweg je kritische denkvermogens en communicatieve vaardigheden aanscherpt. Het eerste deel van het modeltraject bestaat uit inleidende en verbredende opleidingsonderdelen. Vanaf het tweede deel staan er ook verdiepende onderdelen op het programma. In het derde deel van het modeltraject focus je je op onderzoek en specialisatie.

In de master in de wijsbegeerte is de masterproef het belangrijkste onderdeel. De masterscriptie is het werkstuk waarin je je eigen filosofisch-wetenschappelijk onderzoek uitschrijft. Het voortgangsseminarie en de individuele begeleiding van je promotor ondersteunen je hierbij. In de master heb je verschillende keuzemogelijkheden waarbij je je kan laten leiden door je thematische interesses en door je gerichtheid op bepaalde sectoren van de maatschappij. In het seminarie 'filosofie en samenleving' is er bijzondere aandacht voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Op basis van interactieve werkvormen diep je de competenties die je in de bacheloropleiding hebt verworven verder uit.

De opleiding wijsbegeerte organiseert uiteenlopende filosofische activiteiten die je aanzetten om steeds andere invalshoeken te verkennen. Je kan lezingen bijwonen van gerenommeerde gastsprekers en tijdens studietrips bezoek je plekken in binnen- en buitenland die je verder aan het denken zetten.

Zowel voor de bacheloropleiding als voor de masteropleiding wijsbegeerte werd een werkstudententraject uitgetekend met een mix van onderwijsvormen. Dit traject maakt het mogelijk om de studie wijsbegeerte te combineren met werk of andere bezigheden.

Iets voor jou?

Heb je een oprechte belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven? Wil je graag de betekenis van de dingen die om je heen gebeuren vatten? Ben je op zoek naar je eigen visie op de wereld en wil je leren zelf het woord in het (publieke) debat te nemen? Koester je een brede belangstelling voor ethische en politieke kwesties, voor de grenzen en mogelijkheden van de wetenschap of voor de grondslagen van onze cultuur? Dan is filosofie studeren iets voor jou.

Voor de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Een degelijke algemene vooropleiding, zin voor logisch denken en oog voor detail zijn wel mooi meegenomen. Daarnaast komen een goede (passieve) kennis van Frans, Engels en Duits en een stevige schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands zeker van pas.

Wil je weten of onze opleiding aansluit bij je verwachtingen en je capaciteiten? Test je voorkennis via het online leerplatform Aan de slag.