Side header image
Master in de theater- en filmwetenschap
Academiejaar :

Modeltraject

Masterproef

Masterproef18sp1e+2e sem
NNB, -
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
De Laet, Timmy
Jacobs, Steven
Willems, Gertjan
van Baarle, Kristof
 

Verplichte opleidingsonderdelen

Visuele kritiek6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
De Laet, Timmy
Hanssen, Beatrice
Dramaturgie6sp2e sem.
van Baarle, Kristof
Esthetica van de hedendaagse cinema6sp1e sem.
Paulus, Tom
Beeld, lichaam en expressie in acteren en performance6sp2e sem.
De Laet, Timmy
 

1 verplicht opleidingsonderdeel te kiezen uit onderstaande lijst.

Professionele Stage6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
Wetenschappelijke Stage6sp1e+2e sem
De Somviele, Charlotte
Workshop theater6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
Onderzoeksseminarie Film6sp1e+2e sem
Jacobs, Steven
 

2 verplichte opleidingsonderdelen te kiezen

De student behaalt 12 SP uit onderstaande lijst:
- wanneer je één van de aangeboden vakken gedoceerd aan UGent/KUL wenst op te nemen, vul je het aanvraagformulier 'Interuniversitair akkoord' in. (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')
Na het ontvangen van je toelating, breng je ook je inschrijving aan UGent/KUL in orde.
- het opnemen van een opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding dan Theater en film, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, kan enkel na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'))

Kritiek van de moderniteit in theater en film6sp2e sem.
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
De Laet, Timmy
Media-archeologie van beeldstrategieën6sp1e sem.
van Baarle, Kristof
Research seminar: Political, Ethical and Social Aspects of the Performing Arts6sp2e sem.
NNB, -
Actuele vraagstukken van het cultuurmanagement6sp1e+2e sem
Gielen, Pascal
Contemporary Dance: Theory and Analysis6sp2e sem.
Masschelein, Anneleen
Avant-garde en experimentele cinema6sp2e sem.
Jacobs, Steven
Danstheorie en analyse6sp2e sem.
De Laet, Timmy