Jobmogelijkheden na de opleiding wijsbegeerte

Als afgestudeerde in de wijsbegeerte heb je een aantal belangrijke troeven op zak. Je beschikt over een brede maatschappelijke en culturele kennis, een stevig ontwikkeld vermogen tot kritisch denken en een gefundeerde kijk op de actualiteit. Je kan die kijk vlot verwoorden en verdedigen, zowel mondeling als schriftelijk.

De opleiding leidt niet tot één afgelijnd beroep. De vaardigheden van een filosoof zijn gegeerd in de meest uiteenlopende segmenten van het beroepenveld. Filosofen vind je in de media- en cultuursector, als ondernemer in het bedrijfsleven, in het onderwijs en in de academische wereld.

Zij kunnen aan de slag in uitvoerende en ondersteunende beroepen, maar zijn ook gegeerd voor leidinggevende functies.

Waar gaan alumni wijsbegeerte aan de slag?