Sensibiliseringsles over alcoholgebruik

Je klas op een interactieve manier informeren over verantwoord alcoholgebruik? Het GGAME-project, een dienstverleningsproject vanuit de Universiteit Antwerpen, biedt een actieve sensibiliseringsles die je daarbij kan helpen. De les, gegeven door de onderzoekers van het project zelf, gaat dieper in op wat alcohol met het lichaam doet, wat de risico’s zijn en hoe je op een verantwoorde manier met alcohol kan omgaan.

De les is specifiek ontwikkeld voor leerlingen van de tweede graad (het vierde middelbaar) van het ASO en TSO, en duurt ongeveer anderhalf uur. In overleg kan de les ook aan andere leerjaren worden aangeboden. Daarnaast is een uitgebreide versie beschikbaar die niet alleen de les omvat, maar ook een klasgesprek met getuigenissen door Project Jongeren, om het onderwerp verder te verkennen. Deze versie duurt een halve dag en is ideaal voor kleinere klasgroepen van 25 à 30 leerlingen.

Daarnaast loopt rond de sensibiliseringsles een onderzoek. Als je er als school graag aan meewerkt, ontvangen de leerlingen een korte online vragenlijst direct na de les, en drie maanden later. Zo kunnen de onderzoekers evalueren wat de leerlingen van de les vonden en of het een effect had op hun alcoholgebruik.

EU-simulatie leerpakket

Met het EU-simulatie leerpakket leer je leerlingen omgaan met politieke besluitvorming. Het leerpakket bestaat uit een simulatiespel waarin leerlingen in de huid kruipen van Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad. Op speelse wijze leren ze wat waarden, belangen en compromissen zijn. Het leerpakket is ingebed in de eindtermen van de derde graad secundair.

Les van de Eeuw

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten.

We bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaalwetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden we de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. "Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht" is een uitspraak die we veel hopen te horen. 

Workshop 'Wat is recht?'

Tijdens het dagelijkse leven praten we vaak over ‘het recht’. Maar wat is recht eigenlijk? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, omdat het recht vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. De opleiding rechten is daardoor ook een veelzijdige opleiding.

Tijdens de workshop ‘Wat is recht?’ ontdekken je leerlingen wat het inhoudt om rechtenstudent te zijn en jurist te worden. Ze krijgen zelf juridische problemen voorgeschoteld en moeten deze oplossen aan de hand van het wetboek – het belangrijkste wapen van de rechtenstudent – of gewoon op basis van gezond verstand. Aan de hand van de verschillende opdrachten worden ze door de rechtenopleiding geloodst en krijgen ze inzicht in de opbouw en invulling ervan. 

Workshops sociale wetenschappen 'Actueel'

De Faculteit Sociale Wetenschappen biedt een reeks van lezingen/workshops/interactieve lessen aan, op maat van de laatste graad secundair onderwijs. Sommige workshops kunnen we op locatie doen (erg afhankelijk van de agenda's van onze docenten), andere lenen zich dan weer beter om plaats te vinden op de Stadscampus. Het is mogelijk om samen een programma van een hele of halve dag te maken, op maat van jullie wensen. Aarzel niet ons te contacteren voor meer info, en wie weet... tot binnenkort? 

Podcast sociale wetenschappen

🎧 Maak kennis met de professoren van de Faculteit Sociale Wetenschappen en hun expertise! 

Wil je op een toegankelijke manier ontdekken waar onze proffen, onderzoekers, studenten... dagelijks mee bezig zijn? Wil je de mens achter je (toekomstige) prof leren kennen? Wil je ontdekken hoe wij allen door media, communicatie en onze omgeving worden beïnvloed? Dan is het misschien een goed idee om één van onze podcasts te beluisteren! 

Lespakket 'Een teer onderwerp... voor nicotieners'

Het lespakket ‘Een teer onderwerp ... voor nicotieners’ wil jongeren bewust maken van de gevaren van roken. Het pakket richt zich tot leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs, maar is ook geschikt voor andere leeftijden. Het is een kant-en-klaar, laagdrempelig pakket waarmee je meteen aan de slag kan in de klas. 

Het pakket bestaat uit: 

  • een boekje voor de leerlingen (twee versies, voor de A en B-instroom secundair onderwijs) 
  • een powerpointpresentatie 
  • een handleiding 

De presentatie duurt ongeveer een (les)uur en bevat alle informatie uit het boekje en een aantal quizvragen voor in de les. Door kleurenkaartjes op te steken lossen de leerlingen de meerkeuzevragen klassikaal op. Deze kaartjes zitten achteraan in de boekjes en zijn afscheurbaar, zodat elke leerling meteen drie kleurenkaartjes ter beschikking heeft. 

Lesmateriaal 'Bepaal mee de superdiverse toekomst'

​De Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen biedt een platform met divers, inclusief en downloadbaar lesmateriaal voor het secundair onderwijs. Auteurs zijn onze educatieve masterstudenten. Zij werken projecten uit rond uiteenlopende thema’s, met telkens de focus op superdiversiteit, inclusiviteit en controverse. Leerkrachten secundair onderwijs en andere geïnteresseerden kunnen het ontwikkelde lesmateriaal gratis downloaden en gebruiken.