Chemiestudent voor één dag

Laat je leerlingen proeven van een doordeweekse dag als chemiestudent aan de universiteit. In de voormiddag wonen ze een hoorcollege bij in een auditorium. Dan volgt een oefensessie in kleinere groepen. Tijdens de middagpauze vertellen een aantal studenten over hun ervaringen aan de Universiteit Antwerpen: hun collegeroosters en cursussen, de keuze om al dan niet op kot te gaan, hun vrije tijd… In de namiddag staat er een practicum op het programma.

Het thema van de dag komt uit de leerplannen van het secundair onderwijs. Aan het einde van de dag is dus een aanzienlijk deel van de verplichte leerstof aan bod gekomen.

Fusieshow

De Fusieshow is een wervelende wetenschappelijke show voor klassen uit het vijfde en zesde middelbaar (aso en tso), georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs. De leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Vakkundige uitleg van experts wordt afgewisseld met experimenten, animaties en filmpjes. In november vinden er tweejaarlijks een zestal sessies plaats, goed voor zo'n 3.500 gepassioneerde leerlingen.

Kekulé jeugdnamiddag

Een verrassende jeugdnamiddag over wetenschap en toekomst. Tijdens de Kekulé jeugdnamiddag kan je drie voordrachten volgen die een voorproefje geven van de boeiende toekomst die moderne wetenschap mogelijk maakt.

De Kekulé jeugdnamiddag vindt tweejaarlijks plaats en gaat niet door in 2023. 

Meesterklas deeltjesfysica

Tijdens de Masterclass Deeltjesfysica voer je experimenten uit en analyseer je botsingen tussen elementaire deeltjes. Zo doorgrond je de geheimen van energie en materie.

Research Chat

Research Chat geeft leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs de kans om in contact te komen met een échte life sciences wetenschapper van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen. Tijdens een online en interactieve presentatie van ongeveer 40 minuten kunnen leerlingen en leerkrachten kennismaken met hoe het eraan toegaat in een wetenschappelijk onderzoekslab. Onze onderzoekers (masterstudenten, doctoraatsstudenten, postdocs of professors) lichten tijdens de presentatie hun onderzoek en carrière toe. Daarnaast krijgende leerlingen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Boeiend voor alle leerlingen en leerkrachten die willen weten hoe wetenschappelijk onderzoek gebeurt.

Robocup Junior

Robocup Junior is een jaarlijkse robotwedstrijd voor jongeren van 8 tot 18 jaar oud. In teamverband bouwen en programmeren ze hun eigen robot om deel te nemen aan de jaarlijkse wedstrijd. Om deel te nemen moet je geen expert in de robotica zijn. Er bestaan erg toegankelijke roboticapakketten waarmee je zonder voorkennis van elektronica of informatica aan de slag kan.

Het idee achter Robocup Junior is dat iedereen, jong of oud, meisje of jongen, nerd of newbie, een robot kan bouwen en deel kan nemen aan de wedstrijd. Daarom is Robocup Junior een interessant STEM project om uit te bouwen in de klas. Het stimuleert trouwens naast technische vaardigheden ook het uitwisselen van kennis, communicatie en teamwerk.​

Studio STEM

Tijdens deze themadagen in februari zwaaien de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de deuren van de practicumzalen open. Onderzoekers en docenten betrekken leerlingen bij boeiende experimenten en laten hen zelf proeven uitvoeren. Er is keuze uit activiteiten van alle opleidingen van beide faculteiten. Studio STEM is een ideaal moment voor leerlingen om kennis te maken met de universiteit en haar wetenschappelijke en technologische opleidingen. Ze krijgen meteen een blik achter de schermen van de opleidingen en de practica.

Wiskunde B-dag

Je leerlingen krijgen een hele dag de tijd om in teams aan een open wiskundige onderzoeksopdracht te werken. De teams moeten probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren. Op het einde van de dag verwerken ze hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De wedstrijd daagt leraren en leerlingen uit om op een onderzoekende en creatieve manier met wiskunde om te gaan. De best geklasseerde teams worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

Je kan de onderzoeksopdracht ook gebruiken zonder aan de wedstrijd deel te nemen. Je hoeft dan geen rekening te houden met de wedstrijddatum. Je kan de teams meer tijd geven of werken met grotere of kleinere teams.

De Vlaamse Wiskunde B-dag is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. 

Wiskunde In-Zicht

Laat je leerlingen de wereld een dagje zien door de ogen van een wiskundestudent. Professor Eelbode leidt je leerlingen binnen in de wondere wereld van de hedendaagse wiskunde. Hij toont het belang van wiskunde in de wereld en laat een paar spectaculaire toepassingen zien. De jongeren maken een excursie naar het hart van de wiskunde: de bewijsvoering.

Na een korte pauze krijgen de leerlingen in kleinere groepen een inleiding in een van deze onderwerpen:

  1. Cryptografie door de eeuwen heen
  2. Gezond verstand versus logica: wiskundige paradoxen
  3. Wiskundige modellen: de ideale wereld
  4. Wiskunde in de muziek

In de namiddag gaan de leerlingen zelf aan de slag met het onderwerp van hun workshop.

Virtuele workshop studio STEM

Studio STEM, maar dan digitaal! 

De boeiende workshops van Studio STEM zijn er ook het hele jaar door. Enkele workshopbegeleiders boksten een virtuele variant in elkaar. Kom samen met je leerlingen meer te weten over de fysica van schommels en klokken, ontdek hoe snel een chemische reactie kan lopen en experimenteer met warmtetransport. Of laat je leerlingen een drone programmeren!   

Klimaatlink

Klimaatlink wil een permanente koppeling realiseren tussen klimaatonderwijs en klimaatwetenschap. In samenwerking met leerkrachtenteams in een tiental middelbare scholen ging Klimaatlink aan de slag om vier verschillende lespakketten rond klimaatverandering te ontwikkelen.

Twee pakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering enerzijds, en de mogelijke oplossing voor de klimaatproblematiek anderzijds. De andere twee pakketten gaan meer in de praktijk: met hands-on STEM-pakketten leren de leerlingen zelf een klein wetenschappelijk project op te zetten. Zo onderzoeken ze de impact van klimaatverandering op het knoppen van de bomen en bodemdroogte.