Alles wat je moet weten over je diploma.

Academische graden

Vanaf de invoering van de bachelor-master (BaMa) structuur in Vlaanderen worden de graden van graduaat, bachelor en master uitgereikt naar aanleiding van het succesvol beëindigen van de volgende opleidingen:

  • graduaatsopleidingen en professionele bacheloropleidingen, georganiseerd door de hogescholen
  • academische bachelor- en masteropleidingen, georganiseerd door de universiteiten. Hogescholen in associatie met de universiteiten kunnen ook academische bachelor- en masteropleidingen aanbieden.

Een master-na-master opleiding leidt ook tot de graad van master.
Na de openbare verdediging van een proefschrift behaalt men de graad van doctor.
De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar.
Alle cycli, programma's en activiteiten inzake bijscholing en nascholing op universitair niveau horen thuis onder de postgraduaten waarvoor getuigschriften kunnen uitgereikt worden.

Hoe ziet jouw diploma eruit?

In het besluit van 11 juni 2004 heeft de Vlaamse Regering voor de BaMa-diploma’s nauwkeurig voorgeschreven hoe de universitaire diploma’s er moeten uitzien. Deze besluiten kaderen in een internationale tendens tot meer gelijkvormigheid in de diploma’s, waardoor ze vergelijkbaar worden.
Het diplomadossier bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het eigenlijke diploma is zeer beperkt qua inhoud en vermeldt de behaalde graad en de graad van verdienste naast naam, geboorteplaats en -datum van de houder. Het diploma wordt ondertekend door de rector.
  • De gedetailleerde studiegegevens worden weergegeven in het diplomasupplement. Het supplement vermeldt alle opleidingsonderdelen met de studiepunten, de studieresultaten en de instructietaal. Een supplement kan bestaan uit meerdere pagina's. Het diplomasupplement wordt ook ondertekend door de rector.
  • Een toelichting geeft informatie over het hoger onderwijssysteem in Vlaanderen.

De diploma-administratie stelt het diplomadossier samen op basis van de informatie in het studenteninformatiesysteem SisA.

Wanneer krijg je je diploma?

Zodra het diplomadossier klaar is, wordt het aangetekend opgestuurd naar je (wettelijk) thuisadres (behalve wanneer er een andere afspraak is met het betrokken instituut of de betrokken faculteit).  Zorg er dus voor dat je thuisadres in je SisA selfservice correct is.

Je mag je diplomadossier verwachten in de loop van het academiejaar volgend op dat waarin je werd geproclameerd.

Voor bepaalde opleidingen (bijvoorbeeld rechten, geneeskunde en de doctoraten*) zijn de diplomadossiers sneller beschikbaar onder andere wegens wettelijke verplichtingen.
In afwachting van het diploma krijg je via het opleidingssecretariaat van je faculteit een voorlopig getuigschrift waarmee je kan solliciteren of inschrijven aan een andere onderwijsinstelling.

De diploma-administratie verwerkt eerst de masterdiploma's en pas daarna de bachelordiploma's.

*doctoraatsdiploma's worden pas uitgereikt nadat de bibliotheek twee exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen.

Diploma verloren: duplicaat aanvragen

Het diplomadossier is een enig exemplaar. Er kan nooit een tweede authentiek dossier worden afgeleverd, ook niet bij bewezen diefstal of in geval van overmacht (bijvoorbeeld brand).

Je kan éénmalig een duplicaat bekomen voor diploma's afgeleverd vanaf het academiejaar 1992-1993 na een schriftelijke aanvraag en tegen betaling van € 80 per diploma. De aanvraag kan je via e-mail versturen. Na ontvangst van de aanvraag krijg je verdere instructies voor de betaling. Houd rekening met een aflevertermijn van minimum 10 werkdagen (exclusief verzending) na ontvangst van de betaling. De diplomadienst mag enkel aanvragen van de houder van het diploma behandelen. Derden kunnen enkel een aanvraag indienen als zij een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de houder van het diploma meesturen. 

Van diploma's behaald voor 1992-1993 kan nooit een duplicaat bekomen worden. Er kan wel een attest worden afgeleverd dat bevestigt dat het diploma werd behaald. Voor dit attest betaal je eveneens €80.

Bewaar je origineel diplomadossier dus zeer zorgvuldig en maak vooraf een aantal kopies!
Je kan deze kopies door de diploma-administratie eensluidend laten verklaren als je de kopies samen met het origineel diploma voorlegt. De diploma-administratie maakt geen kopies.

Vertaling van je diploma nodig?

Sinds academiejaar 2007-2008 zijn de diploma’s en diplomasupplementen van de Universiteit Antwerpen tweetalig Nederlands en Engels.

Voor diploma's behaald aan de Universiteit Antwerpen (of zijn vroegere instellingen UFSIA, RUCA en UIA) in de academiejaren 1992-1993 tot en met 2006-2007 kan enkel een vertaling van het diploma worden afgeleverd.

Voor de vertaling van diplomasupplementen van de academiejaren 1992-1993 tot en met 2006-2007, diploma's van voor academiejaar 1992-1993 of diploma's van de vanuit de hogeschool geïntegreerde opleidingen van voor het academiejaar 2006-2007 moet je beroep doen op een vertaler.

Houd rekening met een aflevertermijn van minimum 10 werkdagen (exclusief verzending).  De diplomadienst mag enkel aanvragen van de houder van het diploma behandelen. Derden kunnen enkel een aanvraag indienen als zij een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de houder van het diploma meesturen.

Sommige buitenlandse universiteiten en instanties vragen een officiële vertaling door een beëdigd vertaler. Adressen kan je bekomen bij de Beroepsvereniging Beëdigde Vertalers en Tolken. Ook Linguapolis kan als beëdigd vertaler optreden.
Een vertaling naar een andere taal dan het Engels kan je laten maken door een vertaler.