De universiteit volgt je studievoortgang op om te voorkomen dat je nodeloos studievertraging oploopt en zo leerkrediet verspeelt. Je komt in het systeem van studievoortgangsbewaking terecht als je in een academiejaar voor een te klein deel van de opgenomen studiepunten slaagt, je krijgt dan een waarschuwing van je faculteit en je wordt opgevolgd.

Voor wie geldt studievoortgangbewaking?

Het systeem van studievoortgangsbewaking kan op alle studenten van de Universiteit Antwerpen worden toegepast, ongeacht het type studiecontract. Het wordt standaard toegepast als je ingeschreven bent voor een bacheloropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of masteropleiding.

Voor studenten die in een nieuwe bacheloropleiding starten wordt gekeken of je snel genoeg vordert in je startpakket, dit is het verplichte vakkenpakket waarvoor je in je eerste jaar inschrijft. Voor alle andere studenten wordt gekeken naar je studierendement, dit is het percentage van de opgenomen studiepunten waarvoor je op het einde van het academiejaar geslaagd bent.

Het systeem van studievoortgangsbewaking is ook van toepassing op studenten die van een andere universiteit of hogeschool komen. Haalde je daar maar een deel van de opgenomen studiepunten en wil je aan de Universiteit Antwerpen inschrijven, dan kan je meteen onder studievoortgangsbewaking gesteld worden, op dezelfde manier zoals studenten die al eerder aan UAntwerpen waren ingeschreven.

Studievoortgangsbewaking geldt ook voor studenten die door omstandigheden kiezen voor een vorm van flexibel studeren. Informeer je indien nodig over mogelijkheden voor een aangepaste samenstelling van je studieprogramma.

Hoe werkt studievoortgangsbewaking voor studenten die een nieuwe bacheloropleiding starten?

Als je in een nieuwe bacheloropleiding start, dan moet je een vast vakkenpakket opnemen dat door de opleiding is samengesteld, we noemen dit het startpakket. Standaard gaat het voor elke opleiding om opleidingsonderdelen voor in totaal ongeveer 60 studiepunten. Kleinere pakketten zijn enkel mogelijk wanneer je bent ingeschreven in een statuut van flexibel studeren of wanneer je al een bachelordiploma hebt; je hebt daarvoor altijd de toestemming nodig van je faculteit.

Als je na de tweede zittijd van je eerste academiejaar niet geslaagd bent voor alle opleidingsonderdelen uit je startpakket,  krijg je een waarschuwing van de faculteit en kom je onder studievoortgangsbewaking (tenzij het kleine tekorten zijn zoals 8/20 of 9/20 voor maximum 12 studiepunten(*). Je mag je opleiding verderzetten, maar met een voorwaarde: je moet het volgende academiejaar alle nog niet verworven studiepunten uit het startpakket alsnog behalen. De faculteit kan bovendien het aantal studiepunten dat je in totaal mag opnemen in dat volgende academiejaar beperken; je mag wel steeds 45 studiepunten opnemen binnen je opleiding. Als je ook het volgende academiejaar niet zou slagen, dan mag je je niet meer inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding, tenzij je tekorten beperkt blijven tot een 8/20 of 9/20 voor maximum 12 studiepunten.

(*) Indien je een aangepast startpakket hebt, worden minder tekortpunten toegestaan.

Hoe werkt studievoortgangsbewaking voor andere studenten?

Aan het begin van elk academiejaar moet je je studieprogramma samenstellen: je legt vast welke opleidingsonderdelen je dat jaar volgt en daarbij horen een aantal studiepunten. Hou bij de samenstelling rekening met eventuele volgtijdelijkheden.

Als je na de tweede zittijd van een academiejaar voor minder dan 60% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent en dus minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, krijg je een waarschuwing van de faculteit en kom je onder studievoortgangsbewaking. Je mag je opleiding verderzetten, maar met een voorwaarde: je moet het volgende academiejaar minstens 60% van de opgenomen studiepunten behalen. Bovendien is het mogelijk dat de faculteit je bindende voorwaarden oplegt en het aantal studiepunten dat je mag opnemen beperkt; je mag wel steeds 45 studiepunten opnemen binnen je opleiding.

Als je het volgende academiejaar opnieuw – in twee opeenvolgende jaren dus – minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, mag je je niet meer inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding.

Zijn er uitzonderingen? Kan je in beroep gaan?

Elke faculteit wijst een instantie aan:

  • die uitzonderingen kan toestaan op de maatregelen voor studievoortgangsbewaking, in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht én mits een grondige motivering 
  • bij wie je in beroep kan gaan tegen de beslissing dat je niet meer mag inschrijven ten gevolge van je studievoortgang, uiterlijk 7 kalenderdagen na kennisname van de beslissing en volgens de juiste procedure

Meer informatie vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Wat als je in twee opeenvolgende jaren niet slaagt voor eenzelfde opleidingsonderdeel?

Als je in twee opeenvolgende jaren niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, maar je was niet onder studievoortgangsbewaking, dan mag je de opleiding verderzetten. De faculteit kijkt je studieprogramma wel extra na.

Het betekent doorgaans wel dat je bepaalde kennis en inzichten mist om te starten met opleidingsonderdelen die daarop verder bouwen. Neem daarom contact op met de studietrajectbegeleider van je faculteit om een zo optimaal mogelijk geïndividualiseerd traject samen te stellen.

Heb je vragen over studievoortgangsbewaking?

Heb je vragen over hoe studievoortgangsbewaking werkt of wil je van opleiding veranderen of je studie stopzetten, dan kan je terecht bij een studentenbegeleider.

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van een geïndividualiseerd traject, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van je faculteit.