Voor sommige vakken binnen de opleiding geldt volgtijdelijkheid. Dit wil zeggen dat je soms een  vak pas kan opnemen in je studieprogramma als je één of meer andere vakken voordien hebt gevolgd. Je kan je voor deze vakken ook niet tegelijkertijd inschrijven. De volgtijdelijkheden beïnvloeden dus deels de volgorde waarin je opleidingsonderdelen kan opnemen.

Voor een beperkt aantal vakken binnen de opleiding kan er ook strikte volgtijdelijkheid gelden. Dit betekent dat je een dergelijk vak pas kan opnemen in je studieprogramma als je één of meer andere vakken niet alleen voordien hebt gevolgd maar er ook voor geslaagd bent. Dit is enkel het geval wanneer er een risico of veiligheidsprobleem zou ontstaan omdat je onvoldoende competenties beheerst. Dit kan zich bv. voordoen wanneer bepaalde basiskennis en vaardigheden nodig zijn om op een veilige manier in een labo te kunnen werken.

Modeltrajecten houden steeds rekening met (strikte) volgtijdelijkheden, maar zit je in een geïndividualiseerd traject, kijk dan zelf de eventuele volgtijdelijkheden goed na wanneer je je studieprogramma samenstelt. Je vindt de informatie over eventuele volgtijdelijkheden bij de inschrijvingsvereisten in de cursusinformatie van de opleidingsonderdelen.