Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt: volg de EVK-procedure van je faculteit (EVK = Eerder Verworven Kwalificaties)
  • werk- of andere praktijkervaring: volg de EVC-procedure (EVC = Eerder Verworven Competenties)

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.