Bestellingen leeszaal

Academici contacteren de bibliotheekadviseur van hun faculteit, departement of instituut. 

Anderen kunnen een suggestie via een formulier doorsturen naar de Bibliotheek.

Kijk eerst na in de catalogus of de publicatie die je voorstelt nog niet in bestelling of in het bezit van de bibliotheek is. Vul dan pas je formulier in.

De bibliotheekadviseurs beraden zich daarna over jouw voorstel. Zij houden hierbij rekening met de beschikbare budgetten en de relevantie van het werk voor de bibliotheekgebruikers. Een suggestie resulteert daarom niet altijd gegarandeerd in een aankoop.

Het formulier is niet bedoeld voor boekverkopers, uitgevers en antiquariaten. Deze nemen best contact met de dienst Acquisitie en Metadatabeheer.