ORCID

Maak en/of connecteer een ORCID

Om je ORCID iD met de repository te verbinden, ga je naar https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie  → Mijn account. Deze pagina bevat een ORCID sectie. Meer info vind je verder op deze pagina.

Onderzoekers die nog niet over een academische bibliografie beschikken moeten eerst een mail sturen naar helpdesk@library.uantwerpen.be

Wat is een ORCID?

ORCID kent aan onderzoekers een unieke identifier (een ORCID iD) toe en laat toe om research output en activiteiten aan je ORCID iD te koppelen.

ORCID is geintegreerd met talrijke systemen van uitgevers, funders, universiteiten en andere onderzoeksdiensten. Veel uitgevers en funders vereisen in toenemende mate een ORCID iD bij indienen van publicaties of  projectvoorstellen.

Koppel je ORCID iD met je UAntwerpen Institutional Repository profiel

ORCID display

Onze universiteit is een lid van ORCID en werkt ermee samen zodat we iDs van onze onderzoekers kunnen verzamelen en koppelen met publicaties en andere research output die we in onze repository registreren.

Door je toestemming te geven aan de Universiteit Antwerpen om je repository profiel te verbinden met ORCID, kunnen we je ORCID iD in onze repository registreren en kunnen beide systemen onderling informatie uitwisselen.

Om je ORCID iD met de repository te verbinden, ga je naar https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie  → Mijn account.

Kies een van volgende scenario's: