IBL voor internationale bibliotheken

De meeste documenten uit onze bibliotheek kunnen via IBL of interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd.

Aanvraagprocedure

  • IBL-platform: Documenten kunnen aangevraagd worden via Impala en OCLC Worldshare Interlibrary Loan.
  • Vrije aanvraag: Ben je geen lid van een IBL-platform of kan je via je geijkte methodes geen aanvragen bij ons indienen? Neem contact met ons op via mail en stuur ons een zo volledig mogelijke beschrijving van het gewenste item.

Opvolging en leveringswijze

  • Artikels worden elektronisch geleverd via Virlib (Impala), Article Exchange (OCLC Worldshare ILL) of via e-mail (vrije aanvragen).
  • Boeken worden per post verzonden.

IBL-boeken worden opgestuurd voor de duur van 6 weken.

Kostprijs voor levering buiten België

  • Artikel:  8 EUR / 9 USD / 1 IFLA 
  • Boek: levering binnen Europa: 16 EUR / 118 USD / 2 IFLA
  • Boek: levering buiten Europa: 24 EUR / 27 USD / 3 IFLA

Betalen kan via de verschillende IBL-platformen of IFLA-vouchers.