Naam

Geef steeds je volledige naam (voornaam familienaam). Voeg eventueel ook initialen toe, zeker indien je naamgenoten hebt.

Voeg je e-mail adres toe, evenals links naar je persoonlijke pagina op de website van UAntwerpen, en naar de websites van je faculteit, departement, dienst, lab, onderzoeksgroep

Koppel je ORCID iD met je ResearcherID en Scopus Author ID.

Employment

Voeg Universiteit Antwerpen toe als je werkgever. Gebruik altijd de correcte naam en schrijfwijze:

  • Universiteit Antwerpen / University of Antwerp
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) / Antwerp University Hospital
  • Voeg faculteit, departement, dienst, lab, onderzoeksgroep toe
  • Voeg al je UAntwerpen affiliaties toe, mocht je aan verschillende diensten/onderzoeksgroepen verbonden zijn.
  • Gebruik nooit de afkorting UA

Works (publicaties)

Je kan erg gemakkelijk al je publicaties die in de repository vermeld worden, opnemen in je ORCID profile. Ga naar https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie  → Synchroniseer met ORCID

Koppel je ORCID iD met je ResearcherID en Scopus Author ID. Op die manier kan je alle in ResearcherID en Scopus geïdentificeerde publicaties importeren in je ORCID profiel. Omgekeerd wordt de informatie ook doorgegeven van ORCID naar ResearcherID en Scopus, en bij uitbreiding ook naar Web of Science (merk op dat er hier wel een vertraging van ongeveer twee maanden op zit).

Nieuwe publicaties die je toevoegt in ORCID stromen niet automatisch door naar de UAntwerpen Repository. Dus blijf je nieuwe publicaties aanmelden aan de repository.

Maak je ORCID profiel publiek toegankelijk!

Voor elke sectie in je ORCID profiel, kan je beslissen of de informatie publiek toegankelijk is (everybody can see), dan wel beperkt (only trusted parties) of gesloten (Only me).

Wij bevelen aan om de secties (zeker naam en employment) publiek open te stellen zodat je onderzoek en dat van de universiteit vindbaar is binnen ORCID en de daarmee geintegreerde systemen.