Het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België is verplicht en heeft als doel het verzamelen, ontsluiten en bewaren van het cultureel erfgoed.

De gedeponeerde publicaties worden opgenomen in de Belgische Bibliografie en krijgen daardoor meer zichtbaarheid op nationaal en internationaal vlak.

Toekenning depotnummer en deponeren van de publicatie

Na de aanvraag van een ISBN wordt door de bibliotheek een depotnummer toegekend. Je bent verplicht dit nummer in de publicatie te vermelden.

Je bezorgt na de druk twee exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek. Indien je publicatie een doctoraatsthesis is, bezorg je vier exemplaren. Lever je publicaties op het contactadres vermeld op deze pagina.