Studietoelage van de Vlaamse overheid

Via studietoelagen.be dien je online een aanvraag in. De uiterste datum van indienen voor academiejaar 2023-2024 was 1 juni 2024. De indieningsperiode voor het academiejaar 2024-2025 start op 2 juni 2024 en loopt tot 1 juni 2025. 

Voldoe je aan alle voorwaarden en ontvang je een studietoelage, dan betaal je minder studiegeld

FAQ's

Tips

 • Bij de Sociale Dienst kan je een renteloos voorschot op je studietoelage aanvragen.  
 • Als je kan aantonen dat je vorig school- of academiejaar een schooltoeslag (in het Groeipakket) of studietoelage hebt ontvangen, betaal je bij de inschrijving voorlopig het beurstariefAls je dossier Studietoelagen in februari/maart nog niet behandeld is, vraagt de Centrale Onderwijsadministratie om het saldo van het studiegeld te betalen. Krijg je nadien toch een studietoelage, dan wordt het teveel betaalde studiegeld teruggestort. 

Voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid

Via de Sociale Dienst kan je een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen met een maximum van 50% van het uiteindelijke beursbedrag. Je kan geen voorschot meer aanvragen voor academiejaar 2023-2024. Aanvragen voor academiejaar 2024-2025 worden ingediend tussen 1 september 2024 en 1 juni 2025. De uitbetaling van het voorschot gebeurt na de aanvraag van de studietoelage bij de Vlaamse overheid.

Indien je studietoelage in de loop van de eerste maand volgend op de maand van de aanvraag van het voorschot wordt toegekend, kan je geen voorschot aanvragen.

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • Je voldoet aan alle voorwaarden om een studietoelage van de Vlaamse overheid te ontvangen;
 • Je studieprogramma 2024-2025 is zichtbaar in SisA. Studenten die deelnemen aan de zittijd van augustus/september wachten met de aanvraag tot na de proclamatie.

Verminderd studiegeld

Je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid?

Je betaalt automatisch verminderd studiegeld (beurstarief). Hou er rekening mee dat je studiegeld pas wordt herberekend tot het beurstarief na de toekenning van de studietoelage.

Je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid? 

 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van de pedagogische voorwaarden?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld als je aan de financiële voorwaarden voldoet. Contacteer de Sociale Dienst voor meer informatie.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omdat het inkomen te hoog is?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als het verschil tussen het referentie-inkomen voor de berekening van de studietoelage en de maximumgrens voor jouw leefeenheid (gezin) niet groter is dan 3.768 EUR (bedrag 2023-2024). De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling op de hoogte van je status van bijna-beursstudent. Dien dus zeker een aanvraag voor een studietoelage in.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als de maximumgrens voor de berekening van je studietoelage met maximum 3.768 EUR (bedrag 2023-2024) overschreden wordt. De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling niet altijd op de hoogte van een negatieve KI-test. Dien dus na de beursweigering zelf een aanvraag in bij de Sociale Dienst voor verminderd studiegeld.

Uitstel van betaling van het standaard studiegeld

Ontving je tijdens het school- of academiejaar 2023-2024 geen schooltoeslag of studietoelage, dan kom je misschien toch in aanmerking voor een verminderd starttarief (het beurstarief) bij een wijziging in je gezinssituatie na 2022 of een daling van de gezinsinkomsten in 2024.

Een aanvraag om te starten met het beurstarief dien je onmiddellijk na je inschrijving in bij de Sociale Dienst. Je aanvraag kan enkel in behandeling genomen worden als de studietoelage voor het academiejaar 2024-2025 is aangevraagd. Er moet ook (minimum) 131,5  EUR betaald zijn.

Heb je vorig jaar een bijna-beurstarief betaald? Dan kan je ook starten met het beurstarief en uitstel van betaling van het saldo van je studiegeld vragen bij de Sociale Dienst onder dezelfde voorwaarden.

Spreiding van betaling van het standaard studiegeld

Kom je, al dan niet na onderzoek door de Sociale Dienst, niet in aanmerking voor uitstel van betaling dan kan je vanaf 1 augustus maar voor 15 november een aanvraag tot spreiding van betaling indienen via de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie. Gebruik je UAntwerpen-mailadres en je correcte studentennummer om de aanvraag in te dienen.  

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden voor het academiejaar 2024-2025:

 • Je bent ingeschreven met een diplomacontract voor minstens 40 studiepunten.
 • Je moet het variabele studiegeldtarief van minstens EUR 13,80 per studiepunt betalen.
 • Er moet voor academiejaar 2024-2025 al minstens 370 EUR van het studiegeld betaald zijn en in SisA zichtbaar zijn.

Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt een spreiding van betaling opgemaakt waarbij het overige studiegeld in enkele schijven kan betaald worden (minimum 370 EUR per 2 maanden). De voorwaarden moeten vervuld zijn voor de uiterste datum van de aanvraagperiode van het spreidingsplan anders is geen spreiding mogelijk.

Uiterlijk einde februari van het academiejaar moet het studiegeld volledig betaald zijn. Hou je zeker aan de afgesproken voorwaarden anders vervalt de overeenkomst en is het openstaande saldo onmiddellijk verschuldigd.  

Studenten die (voorlopig) het beurs- of bijna-beurstarief betalen, studenten met een credit- of examencontract en studenten die een verlaagd studiegeld betalen, komen niet in aanmerking voor spreiding van betaling.

De voorwaarden verschillen voor opleidingen met verhoogd studiegeld.

 

Kottoelage van de Sociale Dienst

Sociale toelage van de Sociale Dienst

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een Sociale toelage van de Sociale Dienst. Elke aanvraag vereist een grondig sociaal en financieel onderzoek waarvan de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De toelage is afhankelijk van de financiële situatie, het aantal opgenomen studiepunten, de studiehistoriek en -voortgang, ... 

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op het Studentenportaal