Side header image

Financiële ondersteuning van de Universiteit Antwerpen

Bij de Sociale Dienst kan je onder bepaalde voorwaarden terecht voor financiële hulp, maar dit enkel voor het lopend academiejaar: een voorschot op je studietoelage, spreiding of vermindering van het studiegeld, een tussenkomst in je studiekosten. 

Hieronder krijg je informatie en een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om er een beroep op te kunnen doen.