Wil je iets bijverdienen?

Jobs buiten de campus vind je via 'JOS'.  Je kan je ook kandidaat stellen voor een job op de campus. De sociale dienst geeft info (wie mag werken als jobstudent, welke voorwaarden gelden voor buitenlandse studenten), en informeert je over de gevolgen: sociale zekerheid, kinderbijslag, belastingen.

De coronacrisis leidde tot een tijdelijke aanpassing van de regelgeving.