Side header image

Medische problemen

Op consultatie bij een huisarts / studentenarts

Gedurende 25 jaar hielden huisartsen consultaties speciaal voor de studenten, tijdens de middagpauze, op de universiteitscampussen. Steeds minder huisartsen hebben steeds minder tijd zodat met spijt in het hart moest beslist worden om vanaf het academiejaar 2012-2013 géén raadplegingen op de campussen meer te houden.
 
De studentenartswerking werd geheroriënteerd naar een netwerk van huisartspraktijken in de omgeving van de campussen: bedoeling is dat de meewerkende praktijken studenten-patiënten snel verder helpen, ook al zijn ze niet als patiënt-met-medisch-dossier in de praktijk ingeschreven. Je betaalt hen een normaal ereloon, dat je nadien bij je ziekenfonds grotendeels terugbetaald krijgt.
 
Een doorverwijzing naar deze praktijken kan je enkel krijgen op het STIP op de Stadscampus of op de studentgerichte diensten op de buitencampussen.

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora)
Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
stip@uantwerpen.be

Contact

Socio-culturele Dienst Campus Drie Eiken - Gebouw G
G0.02
Tel. +32 3 265 20 81