Ben je anderstalige student die niet het volledige secundair onderwijs in het Nederlands volgde? En ondervind je hierdoor talige drempels tijdens het examen? Dan kan je examenfaciliteiten aanvragen bij de studietrajectbegeleider van jouw faculteit.

Deze examenfaciliteiten zijn redelijke aanpassingen aan het examen die talige hindernissen voor studenten met Nederlands als tweede taal zoveel mogelijk proberen op te vangen, met name de nood aan:

 • extra lees- en verwerkingstijd in het Nederlands
 • correct begrip van instructies en examenvragen. 

Wat houden deze examenfaciliteiten in?

De faciliteiten omvatten:

 • extra examentijd (+30%)
 • het gebruik van een vertaalwoordenboek

Wanneer kan je deze examenfaciliteiten aanvragen?

Uiterste datum voor het aanvragen van examenfaciliteiten:

 • voor het eerste semester: vrijdag van de derde lesweek van het eerste semester (14 oktober 2022)
 • voor het tweede semester: vrijdag van de derde lesweek van het tweede semester (3 maart 2023)

Voor een aanvraag na deze data: neem contact op met je facultaire studietrajectbegeleider.

Hoe kan je deze examenfaciliteiten aanvragen?

Je vult hiervoor het aanvraagformulier examenfaciliteiten voor anderstalige studenten in. Je kunt een aanvraag indienen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Nederlands is niet je eerste taal 
 • én je hebt je opleiding secundair onderwijs niet of niet volledig in het Nederlands gevolgd.

Je dient je dossier in met de volgende bewijsstukken en/of attesten:

 • Ingeschreven met buitenlands diploma? Buitenlands diploma;
 • Nederlandstalig diploma secundair onderwijs? Een rapport van een anderstalige secundaire school dat aantoont dat je niet heel het secundair onderwijs in het Nederlands hebt gevolgd;
 • Een verklaring op eer dat Nederlands niet je eerste taal is (aan te vinken in aanvraagformulier).

De faculteit kan beslissen bepaalde faciliteiten niet toe te staan. Als dit het geval zou zijn, zal de faculteit jou hiervan via SisA op de hoogte brengen. Bij toekenning van faciliteiten op vlak van examens wordt niet afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding.

Wanneer de toelatingsvoorwaarden voor een opleiding een C1 voor taal bevatten, zijn de faciliteiten niet mogelijk.

Examenfaciliteiten koppelen aan opleidingsonderdelen via SisA

Om van de examenfaciliteiten gebruik te kunnen maken moet je deze faciliteiten koppelen via je SisA Selfservice per opleidingsonderdeel.

 • Ten laatste op 15 november 2022 voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken,
 • Ten laatste op 15 maart 2023 voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en
 • Tussen 1 en 15 juli 2023 voor opleidingsonderdelen van de tweede zittijd.

Het statuut van anderstalige student blijft je hele studieloopbaan aan UAntwerpen geldig.