Regelgeving trainingsaanbod

Aanwezigheid en participatie

De ADS verwacht van de deelnemers dat zij aan alle sessies van de cursussen/activiteiten deelnemen en op tijd komen. Bij onvoldoende deelname (meer dan 25% van de lessen gemist) rekent de Antwerp Doctoral School je de kostprijs van de cursus/activiteit aan. Je ontvangt in dat geval ook geen docop-punten voor deze cursus.

De verschillende opleidingen staan of vallen met de persoonlijke inbreng van elke deelnemer. Wij verwachten van jou dan ook een positieve ingesteldheid en een actieve medewerking. Opmerkingen over de cursussen/activiteiten kan je steeds tijdens of na de cursus/activiteit doorgeven aan catherine.bayart@uantwerpen.be of aan de docent.

Deelname aan cursussen uit het ADS-aanbod wordt in SisA geregistreerd. ADS-cursussen worden op deze manier automatisch opgenomen in je voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding.

Annulatie

Annulatie en afwezigheid is enkel mogelijk in volgende gevallen:

  • Bij ziekte (doktersbriefje vereist)
  • Door de Antwerp Doctoral School (kris.declerck@uantwerpen.be en catherine.bayart@uantwerpen.be) ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus/activiteit te verwittigen.

Sancties bij laattijdige annulatie van (minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus/activiteit) en afwezigheid op een cursus/activiteit:

  • De 1e keer rekenen we je de kostprijs van de cursus/activiteit aan door het bedrag van je opleidingskrediet af te houden.
  • De 2e keer brengen we daarbij ook je promotor op de hoogte van je afwezigheid.
  • De 3e keer annuleren we je opleidingskrediet en laten we dit ook aan je promotor weten.

Afwezigheid op en annulatie van een last-minute inschrijving (2 weken voor aanvang van een cursus/activiteit) is enkel geldig mits doktersattest.