Aanwezigheid en participatie

De Antwerp Doctoral School (ADS) verwacht van de deelnemers dat zij aan alle sessies van de cursussen/activiteiten deelnemen en tijdig aanwezig zijn. Enkel bij actieve en volledige deelname aan een cursus/activiteit, worden voor deze cursus/activiteit punten voor de doctoraatsopleiding (docop) toegekend. De verschillende opleidingen staan of vallen met de persoonlijke inbreng van elke deelnemer. Daarom verwachten wij van jou een positieve ingesteldheid en een actieve medewerking. Opmerkingen over de cursussen/activiteiten kan je steeds doorgeven aan de ADS via adscourses@uantwerpen.be en aan de docent.

Deelname aan cursussen uit het ADS-aanbod wordt in SisA geregistreerd. ADS-cursussen worden op deze manier automatisch opgenomen in je voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding.

Uitschrijven ADS-cursus

Je kan de Antwerp Doctoral School ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus/activiteit vragen je uit te schrijven voor een cursus, via adscourses@uantwerpen.be.

Je wordt dan uitgeschreven uit de cursus en je plaats wordt doorgegeven aan een geïnteresseerde op de wachtlijst. Je kan later opnieuw inschrijven voor deze cursus bij een volgende cursusreeks.

Afwezigheid wegens ziekte of overmacht

Het is uiteraard mogelijk dat je op de dag van een cursus niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of overmacht:

  • In geval van ziekte: verwittig z.s.m. de ADS (adscourses@uantwerpen.be) en bezorg een doktersattest.
  • In geval van overmacht: verwittig de ADS (adscourses@uantwerpen.be) indien mogelijk vóór aanvang van de les en vermeld de reden van afwezigheid.

Sancties bij laattijdige annulering (< 2 weken voor aanvang) of afwezigheid bij een cursus/activiteit zonder verwittiging en grondige reden

  • De 1e keer rekenen we een no-show fee van € 100 aan door dit bedrag van je opleidingskrediet af te houden.
  • De 2e keer brengen we daarbij ook je promotor op de hoogte van je afwezigheid.
  • De 3e keer annuleren we je resterende opleidingskrediet en lichten we ook je promotor hierover in.