Bekijk deze video waarin de YUFE-piloot rond ‘Doctoral Learning’ kort wordt toegelicht!

De YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) werkt aan een visie voor gemeenschappelijk Europees onderwijs en alliantie-brede carrièreondersteuning en zal het YUFE-DIOSI model for Doctoral Learning (Developing and Implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation) piloteren ter stimulering van verantwoordelijk onderzoek als onderdeel van deze visie.

Als YUFE-partner zal de Universiteit Antwerpen het YUFE-DIOSI model piloteren vanaf mei 2024 tot midden 2025. De piloot zal bestaan uit de volgende deelaspecten waaraan in zijn geheel deelgenomen kan worden:

 1. evaluatie van de inbedding van de YUFE-DIOSI visie over de doctoraatsopleiding aan UAntwerpen;
 2. internationaal georganiseerde niet-domeinspecifieke trainingen;
 3. een persoonlijk ontwikkelingsplan;
 4. een onderzoeksplan;
 5. een niet-academische mentor als aanvullende ondersteuning voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

Voordelen voor jou als doctoraatsonderzoeker:

 • persoonlijke groei (persoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en inzetbaarheid) en extra bewustwording van verworven competenties via een persoonlijk ontwikkelingsplan en toegang tot interdisciplinaire cursussen van andere YUFE-universiteiten;
 • uitbreiding van jouw internationaal netwerk (zowel het academische als het persoonlijke netwerk) door de mogelijkheid tot netwerken en het leren van ‘peers’;
 • de mogelijkheid om jouw carrière te sturen door extra begeleiding en ondersteuning in loopbaanmogelijkheden (niet-academische mentor).


OPEN CALL voor deelname: registreren kan vanaf nu!

Wil jij graag deelnemen aan de YUFE-piloot ‘Doctoral Learning’ aan UAntwerpen? Vanaf maandag 26 februari kan je je via dit formulier inschrijven. Je kan registreren t.e.m. 29 maart 2024.

! Opgelet:

 • Houd er rekening mee dat je enkel aan de piloot kan deelnemen indien je doctoraatstraject nog loopt tot minimaal eind juni 2025;
 • Er zullen maximum 50 doctorandi kunnen deelnemen aan het mentoring deelaspect van de piloot. We kunnen voor dit deelaspect dus geen deelname garanderen.


Tijdslijn van de YUFE-piloot ‘Doctoral Learning’ aan UAntwerpen

​Klik op onderstaande afbeelding om die groter weer te geven:


Het YUFE-DIOSI model for Doctoral Learning

Het YUFE-DIOSI model for Doctoral Learning werd ontwikkeld in het DIOSI-project en bevindt zich op het kruispunt tussen onderzoek, onderwijs en innovatie, rekening houdend met de veranderende omgeving waarin het doctoraatsonderzoek zich momenteel bevindt.

Het model heeft een holistische kijk op het doctoraatsonderzoek, met de volgende vijf principes als basisonderdelen hiervan:

 • een gezamenlijke visie op een doctoraatsopleiding met drie belangrijke vaardigheden/’virtues’ voor een YUFE-DIOSI doctoraathouder (1),
 • een overkoepelend kader voor de doctoraatsopleiding dat de uiteenlopende visies van deskundigen op de ideale leervorm(en) voor het doctoraat erkent, waaronder
  • training in onderzoeksvaardigheden én ‘transferable skills’ (2),
  • formeel en informeel leren (3),
  • een uitgebreide thesisreflectie (4),
 • het herdenken van de supervisierelatie(s).

Klik op onderstaande afbeelding om die groter weer te geven:

Wil je graag meer weten?

Herbekijk onze online infosessie (VIDEO) met meer informatie over de piloot of raadpleeg de handouts van de infosessie. Hier vind je de timestamps van de video:

 • 0:00 Introduction
 • 2:46 YUFE & YUFE's approach to doctoral and postdoctoral learning
 • 7:13 Background information on the DIOSI-project
 • 9:35 YUFE Pilot 'Doctoral Learning' across YUFE institutions
 • 10:24 Why this pilot on 'Doctoral Learning'
 • 14:09 The YUFE DIOSI Model on 'Doctoral Learning' explained
 • 21:59 The YUFE Pilot on 'Doctoral Learning' at the University of Antwerp with five sub aspects
 • 23:54 1st sub aspect: evaluation of the embedding of the YUFE-DIOSI vision​ on Doctoral Learning at UAntwerp
 • 26:29 2nd sub aspect: internationally organised non-discipline specific training sessions
 • 29:05 3rd sub aspect: a research plan
 • 32:39 4th sub aspect: a personal development plan
 • 35:20 5th sub aspect: a non-academic mentor as additional career and personal development support
 • 39:25 Practical information & timeline

Wil je graag weten hoe YUFE werkt aan hun visie voor gemeenschappelijk Europees onderwijs, specifiek voor het doctoraats- en postdoctoraattraject? Bekijk dan deze video over hoe YUFE verantwoord onderzoek zal stimuleren door het piloteren van het YUFE-DIOSI-model rond ‘Doctoral Learning’ en een YUFE ‘postdoctoral training model and tracking framework’.

Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Karolien.vandessel@uantwerpen.be en/of Kristien.Daems@uantwerpen.be.​