FASE 2: Verplichtingen tijdens het doctoraat

1. Jaarlijkse herinschrijving

Alle doctorandi moeten zich elk jaar herinschrijven aan Universiteit Antwerpen. Enkel in het eerste jaar, en in het jaar van de verdediging, is er studiegeld verschuldigd.

2. Aanmaken van ORCID ID

Alle doctorandi dienen een ORCID ID aan te maken. De procedure hiervoor wordt uitgelegd op de website van de Centrale Bibliotheek.

3. Indienen voortgangsrapportering doctoraatsonderzoek

Het voortgangsrapport over het doctoraatsonderzoek wordt beheerd door je faculteit/instituut en geëvalueerd door de individuele doctoraatscommissie (IDC).

De procedure voor het indienen verschilt van faculteit tot faculteit. Het is mogelijk dat je jaarlijks een rapport moet indienen, of enkel op bepaalde tijdstippen in je doctoraatstraject. Voor de juiste werkwijze raadpleeg je best het facultair doctoraatsreglement of neem je contact op met je facultaire administratieve contactpersoon. Doorgaans word je door je faculteit/instituut via e-mail op de hoogte gebracht van wat er, tegen welke datum, van je verwacht wordt. Houd hiervoor zeker je studenten-e-mailaccount in het oog!

4.

4. Doctoraatsopleiding

De doctoraatsopleiding is verplicht aan Universiteit Antwerpen en dient te worden afgerond voordat de doctoraatsjury wordt samengesteld. Meer info over hoe de doctoraatsopleiding afgesloten dient te worden, vind je in FASE 4, stap 2.

5. Indienen jaarlijkse voortgangsrapportering doctoraatsopleiding

Het voortgangsrapport doctoraatsopleiding wordt beheerd door de Antwerp Doctoral School (ADS) en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van je faculteit/instituut).

! Let op: volgende faculteiten/instituten beheren de rapportering over de doctoraatsopleiding zelf. Bij vragen kan je hier terecht bij de desbetreffende administratieve contactpersoon. Bekijk zeker ook je facultair doctoraatreglement (deadlines kunnen verschillen!):

  • Faculteit Rechten (RECH);
  • Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (BE);
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB).

Het voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding moet jaarlijks worden ingediend via SisA. De ondernomen activiteiten dienen één voor één ingegeven te worden in SisA. Ook indien er geen activiteiten ondernomen worden, moet dit aangegeven worden in SisA. (Hiertoe kan het vakje 'Ik wens geen activiteiten te rapporteren dit jaar' worden aangevinkt en dit wordt ook als een geldig rapport beschouwd.)

De deadline voor het indienen van het rapport is 1 mei 23:59 uur van het lopende academiejaar. Je zal hiervoor verschillende herinnerings-e-mails vanuit de Antwerp Doctoral School (ADS) ontvangen op je studenten-e-mailaccount. Na de deadline is het niet meer mogelijk om een rapport in te dienen en zal je je activiteiten pas het daaropvolgende jaar kunnen indienen