Onderzoeksdag "Diversiteit van het milieu- en duurzaamheidsonderzoek" - 12 maart 2014

Op 12 maart 2014 organiseerde IMDO een eerste onderzoeksdag. Tijdens deze onderzoeksdag werd de diversiteit van het milieu- en duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen in de kijker gezet, met als doel om de samenwerking en kruisbestuiving tussen verschillende disciplines te faciliteren.

Professoren en onderzoekers uit de verschillende faculteiten stelden hun onderzoeksexpertise voor, met specifieke aandacht voor interdisciplinariteit.

Programma

 • Introductie van de onderzoeksvisie van het IMDO (Prof. dr. Patrick Meire, Voorzitter IMDO, Dept. Biologie)
 • Sessie met focus op ‘Milieu & gezondheid’
  • Milieutoxicologie vanuit een chemisch perspectief (Prof. dr. Adrian Covaci, Dept. Farmaceutische Wetenschappen)
  • Fijn stof: bemonstering, chemische karakterisering, interactie met materialen (Prof.  dr. Karolien De Wael, Dept. Chemie)
  • Fotokatalyse in de praktijk (Dr. Tom Tytgat, Dept. Bio-ingenieurswetenschappen)
  • Effecten van fijn stof op de menselijke gezondheid (Prof. dr. Wilfried De Backer, Dept. Pneumologie)
  • Over ‘grenzenwerk’ in milieu & gezondheidsonderzoek (Prof. dr. Ilse Loots, Dept. Sociologie)
  • Chemische blootstelling en preventie (Prof. dr. Greet Schoeters, Dept. Biomedische Wetenschappen)
  • Urban design als antwoord om multidimensionele duurzaamheidsvraagstukken (Prof. dr. Tom Coppens, Centre For Urban Development)
 • Sessie met focus op ‘Integrated Resources Management’
  • Vegetatie als meetinstrument voor het onderzoek van plant-atmosfeer interacties (Prof. dr. Roeland Samson, Dept. Bio-ingenieurswetenschappen)
  • Ecosystem Services en rurale ontwikkeling: nieuwe opportuniteiten en/of nieuwe bedreigingen? (Prof. dr. Johan Bastiaensen, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en – Beheer)
  • Nieuwe perspectieven op milieuhistorisch onderzoek: casus water in de stad (Drs. Ellen Janssens, Dept. Geschiedenis)
  • Perspectieven op milieu-educatie in tijden van global change (Dr. Jelle Boeve-de Pauw, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen)
  • Energiebeleid en –technologie voor een duurzame toekomst (Prof. dr. Aviel Verbruggen, Dept. Engineering Management)
  • Aërobe granulaire slibtechnologie (Ir. Luc Geuens, Onderzoeksgroep Biochemische Ingenieurstechnieken)
  • Integraal waterbeer (Prof. dr. Stijn Temmerman, Dept. Biologie)
  • Ecotoxicologie: van labo naar risicobeoordeling van gecontamineerde sites (Dr. Johannes Teuchies, Dept. Biologie)
 • Sessie: Interdiscipinair onderzoek praktisch
  • Financieringskanalen voor interdisciplinair milieu- en duurzaamheidsonderzoek (Dr. Anne Adams, Departement Onderzoek)
  • Recente ervaringen in interdisciplinair onderzoek aan de Universiteit Antwerpen (Dr. Jean Hugé, Onderzoeksmanager IMDO)
 • Conclusies en toekomstperspectief (Prof. dr. Ronny Blust, Raad van Bestuur UAntwerpen & Departement Biologie)