Klimaatoplossingen uitgelegd

#Scientists4Climate UAntwerpen organiseert de lezingenreeks Klimaatoplossingen uitgelegd.

Waarom?

Dat we geconfronteerd worden met klimaatverandering, daarover bestaat intussen nog weinig discussie. Een grote groep burgers, scholieren, en wetenschappers wil dat er acties ondernomen worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zodat onze maatschappij klimaatneutraal wordt. Tegelijkertijd roept dit vele vragen op. Hoe kunnen we als maatschappij komen tot oplossingen voor het klimaatprobleem en hoe kunnen we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering?

Wat?

UAntwerpen organiseert daarom een reeks lezingen over klimaatoplossingen. Per lezing komen wetenschappers uit verschillende disciplines aan bod en krijgen scholieren, studenten en burgers de kans om vragen te stellen en in overleg te gaan met deze experten.

Wanneer?

Vijf zaterdagnamiddagen (27 april tot 25 mei) van 15:00 tot 17:00 uur. Een lezing duurt ongeveer 90 minuten met aansluitend 30 minuten dialoog. Napraten kan je met een drankje in het nabije Agora café.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is vereist. De lezing kan je ook volgen via live-streaming.