Rechten

Onderzoeksgroepen, leerstoelen en instituten

Onderzoeksgroepen

Het onderzoek aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen is thematisch georganiseerd in vijf onderzoeksgroepen:

De onderzoeksgroepen geven vorm aan de samenwerkingsverbanden tussen onze onderzoekers. Zo optimaliseren we de samenwerking en zorgen we voor een betere profilering van onze onderzoeksexpertise.

Iedere onderzoeksgroep heeft een onderzoeksprogramma, waarin de missie, visie, onderzoekslijnen en speerpunten worden toegelicht. De woordvoerder is het aanspreekpunt. Elke onderzoeksgroep heeft een adviesraad, die de band met de praktijk waarborgt.


Leerstoelen

Een deel van het onderzoek is mogelijk dankzij samenwerkingsverbanden met personen, bedrijven en verenigingen, in de vorm van een leerstoelformule:

Het onderzoek binnen deze Leerstoelen vind je terug onder Leerstoelen en fondsen.


Instituten

De Antwerp Tax Academy is een interfacultair instituut voor belastingwetenschap, en een samenwerking tussen de Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen.

Binnen de Antwerp Tax Academy vind je Digitax, het Centre of Excellence dat onderzoek doet naar de uitdagingen en kansen van digitalisering voor belastingen.