Rechten

Onderzoeksgroepen en instituten

Onderzoeksgroepen en instituten

Het onderzoek aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen is thematisch gecentreerd in vijf onderzoeksgroepen.

De onderzoeksgroepen geven vorm aan de samenwerkingsverbanden tussen onze onderzoekers. Zo optimaliseren we de samenwerking en zorgen we voor een betere profilering van onze onderzoeksexpertise.

Iedere onderzoeksgroep heeft een onderzoeksprogramma, waarin de missie, visie, onderzoekslijnen en speerpunten worden toegelicht.

De woordvoerder is het aanspreekpunt. Elke onderzoeksgroep heeft een adviesraad, die de band met de praktijk waarborgt.

De vijf onderzoeksgroepen zijn:
Onderneming & Recht
Overheid & Recht
Persoon & Vermogen
Recht en Ontwikkeling
Rechtshandhaving

Interfacultair en intradisciplinair onderzoek

Het onderzoek aan de Faculteit vindt ook aansluiting bij onderzoek dat interfacultair en intradisciplinair wordt gevoerd binnen een aantal instituten aan de Universiteit Antwerpen en Steunpunten voor beleidsvoorbereidend onderzoek.

Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte,Toegepaste Economische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen en Antwerp Management School.

CeMIS is een nationaal en internationaal gewaardeerd en interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich toelegt op onderzoek, vorming en academische dienstverlening op het vlak van migratie, integratie en interculturele thema’s in maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, gezin, gezondheid en recht.

Actramar is het Antwerps Kenniscentrum voor Transport- en Maritiem Recht waarin de faculteiten Rechten en Toegepaste Economische Wetenschappen en de Hogere Zeevaartschool hun krachten hebben gebundeld voor onderwijs en onderzoek in het domein van het transport- en maritiem recht. 

Het Steunpunt Inburgering en Integratie was een initiatief van de Vlaamse overheid (2012-2016) om de thema's van inburgering en integratie in een aantal belangrijke sociale domeinen te bestuderen, met aandachtvoor de situatie en ervaringen van 'nieuw-' en 'oudkomers' en van ersonen en groepen in de 'ontvangende' samenleving.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid was een initiatief van de Vlaamse overheid (tot 2015). Het onderzoeksprogramma werd aangestuurd door de bekommernis om de oorzaken en mechanismen die gelijkheid of ongelijkheid genereren op te sporen, te analyseren en te begrijpen, en betere manieren te vinden om gelijkheid en inclusie te definiëren en te promoten.

Leerstoelen

Een deel van het onderzoek is mogelijk dankzij samenwerkingsverbanden met personen, bedrijven en verenigingen, in de vorm van een leerstoelformule:

Het onderzoek binnen deze Leerstoelen vindt u terug onder Leerstoelen en fondsen.