Ook als erflater kan je jouw steentje bijdragen en een specifieke bestemming aan je legaat geven zoals bijvoorbeeld:

  • uitvoeren van onderzoek in een bepaald onderzoeksdomein of onderzoeksmaterie;
  • het oprichten van een fonds op naam of leerstoel aan de Universiteit Antwerpen met een specifieke doel op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening
  • beurzen voor minvermogende studenten mogelijk maken

De juridische wereld omtrent legaten, nalatenschap en testamenten kan soms een doolhof zijn. Wij gaan dieper in op de mogelijkheden omtrent legaten en testamenten.

Heb je interesse om ons op te nemen in jouw testament? Of zit je met vragen? Neem vrijblijvend contact met ons team op.

Erfater Paul licht toe wat hem dreef