Deze uitwisseling staat in teken van een beter begrip tussen België en DR Congo, twee landen die een ongemakkelijke koloniale verhouding met zich meedragen. Met deze onderdompelingsreis investeert USOS in solidariteit, dialoog en wederkerigheid. 

USOS zoekt gemotiveerde studenten die mee een invulling geven aan deze uitwisseling. De studenten helpen bij het programma voor de Congolese studenten in Antwerpen, waarna ze in 2025 zelf naar Bukavu trekken voor een verblijf van een maand bij gastfamilies. Het programma staat open voor studenten uit alle faculteiten en staat in teken van drie maatschappelijke thema's:

 1. Diabetes en de rol van voeding en lichaamsbeweging
 2. Toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen
 3. Integratie van migranten in het onderwijs/op de arbeidsmarkt

De studenten hoeven geen voorkennis te kunnen voorleggen over deze thema's. Wel verwachten we dat ze geprikkeld zijn om minstens één van de thema's samen met de Congolese studenten te verkennen.

De studenten kunnen rekenen op een vorming in functie van de voorbereiding op de uitwisseling. Ze kunnen verder rekenen op de steun van het personeelsteam van USOS voor het programma in Antwerpen en op een begeleider van UAntwerpen tijdens het verblijf in Bukavu. 

Universiteit Antwerpen en de Université Catholique de Bukavu werken al meer dan tien jaar nauw samen in functie van onderzoek en onderwijs. USOS organiseerde in 2021-2022 al een eerste wederkerige uitwisseling, met een onderdompeling in België in 2021 en in een onderdompeling in Bukavu in 2022. 

Kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking als:

 • je dit en volgend academiejaar aan Universiteit Antwerpen ingeschreven bent voor minstens 30 ECTS. Het maakt niet uit wat je studeert en in welk jaar je momenteel zit, zolang je volgend academiejaar nog aan UAntwerpen studeert;
 • je kan converseren in het Frans en in het Engels. Wie een beginnersniveau Frans heeft, wordt aangemoedigd zijn/haar Frans bij te spijkeren; 
 • je kan je vrijmaken van 9 tot 22 september 2024 en tijdens juli 2025 en je bent gemotiveerd om een of meerdere activiteiten voor de Congolese studenten te organiseren.

Eerdere ervaring met het Globale Zuiden is niet vereist. 

Je hoeft zelf geen Congolese student op te nemen in je familie, al zou dat de ervaring nog verrijkender maken.

De gehele uitwisseling is zo goed als kosteloos.

Wat gebeurt er tijdens de onderdompeling?

Je verblijft individueel bij een gastfamilie en volgt samen met de groep een programma dat door de ontvangende studenten en de betrokken academici georganiseerd wordt. Het programma bestaat uit culturele activiteiten en activiteiten in functie van de inhoudelijke thema's.

De Congolese studenten kunnen rekenen op dezelfde aanpak in Antwerpen.

Welke data houd ik vrij?

2024

 • Week van 26 februari: gesprek met USOS - datum in te plannen
 • Zaterdag 2 maart (10.00 - 17.00): Startdag: kennismaking met de groep en introductie tot Bukavu - Stadscampus 
 • Eind maart: enkele avonden online uitwisseling met de Congolese studenten in functie van kennismaking en interculturele vorming. Data nog te bepalen.
 • Eind-april - begin-mei: enkele avonden online uitwisseling in functie van de geselecteerde maatschappelijke thema's. Data nog te bepalen.
 • September: ontvangst van de Congolese studenten in Antwerpen. De nadruk van deze periode ligt op 9 tot 22 september. Dat is na de tweede zitperiode en voor de start van het academiejaar.

2025

 • 3-6 februari (lesvrije week): Vierdaagse vorming van USOS, samen met andere studentengroepen die op uitwisseling naar India, Brazilië en Suriname gaan
 • Juli: onderdomperlingsverblijf in Congo 

Hoeveel kost dit?

 • Voor het verblijf in Bukavu draag je € 250 bij als steun aan USOS. Beursstudenten en bijna-beursstudenten worden hiervan vrijgesteld. 
 • Tijdens het verblijf draag je € 15 per dag bij aan je gastfamilie.
 • Universiteit Antwerpen dekt de organisatiekost en het vliegtuigticket
 • Je kan rekenen op de financiering van je visumaanvraag en een bijstandsverzekering 
 • USOS voorziet een adequate begeleiding en een veilig kader

Voor deze uitwisseling geniet de universiteit van de financiële steun van het Global Minds programma van VLIR-UOS.