Bij de Indiastage reis je onder begeleiding van een personeelslid van de faculteit Rechten of Sociale Wetenschappen naar Delhi en Ranchi (in de staat Jharkand). In Delhi volg je een week lessen aan de National Law University, Delhi en in Ranchi voer je jouw stage uit bij een advocatenkantoor of een ngo, lokaal omkaderd door het Xavier’s Institute of Social Sciences (XISS)

USOS maakt acht plaatsen vrij voor studenten Rechten en Sociale Wetenschappen die de intentie hebben om tijdens academiejaar 2023-24 hun thesis te schrijven over het thema dat ze voor deze stage kiezen. Studenten Rechten nemen hun stage op in hun curriculum (Ma1).

De reis vindt plaats van 24 juli tot 22 augustus 2023. 

USOS biedt aan

 • Een gedegen omkadering, zowel door UAntwerpen als door de partners in India;
 • een voorbereidend vierdaags programma met vorming over India en training in interculturele vaardigheden (6-9 februari 2023 – Scoutshuis – met overnachting);
 • je treedt reeds voor vertrek al in contact met mensen van onze partnerinstellingen;
 • stageplek, accommodatie, reisbijstandsverzekering en vervoer worden voor jou geregeld. USOS en mogelijk ook je faculteit dragen de reiskosten. Het is ook mogelijk om voor een VLIR-UOS reisbeurs te vragen. Met een eigen budget van 500 euro kom je rond voor het hele plaatje (verblijf, eten, vervoer, vrije tijd,  ...).

Voorwaarden

 • Je stelt je kandidaat en neemt deel aan het selectiegesprek
 • Je neemt deel aan het voorbereidend vierdaagse programma van USOS (6-9 februari 2023)
 • Je hebt een goede beheersing van het Engels
 • Je schrijft jouw masterscriptie tijdens het academiejaar 2023-2024
 • Voor Rechtenstudenten: je bent in jouw eerste master
 • Voor SW-studenten, je zoekt zelf een promotor. Als je niet meteen iemand vindt, kan USOS je helpen bij jouw zoektocht.

Indicatieve lijst van onderwerpen voor 2023

 • Impact van kolen- en uraniumwinning (bv. gendereffecten, bestaansmiddelen van mensen, economie van de staat, ontwikkeling, stopzetting van gesloten landmijnen)
 • Klimaatverandering (lokale gevolgen, invloed op inheemse geloofssystemen)
 • Vorming van een arbeidersklasse binnen inheemse samenlevingen
 • Impact van dammen en het recht op ontwikkeling
 • Evaluatie en effectbeoordeling van overheidsprogramma's
 • Smart cities en hun ontwikkelingsuitdagingen
 • Sociale determinanten van gezondheidssystemen
 • Rechten van contractarbeiders en ongeorganiseerde arbeid
 • Bescherming van traditionele kennis
 • Privatisering van de gezondheidszorg
 • Genderspecifieke gevolgen van gevaarlijke industrieën
 • Status van inheemse dorpen en inheems grondbezit

Het staat je vrij om zelf een onderwerp te kiezen. USOS zal de haalbaarheid ervan bekijken met de partners.

Hoe stel ik me kandidaat?

Stel je ten laatste 15 oktober hier kandidaat. Vervolgens nodigt USOS je uit voor een selectiegesprek (week van 17 oktober).