UAntwerpen streeft naar kwaliteitsvolle HR-processen en daarbij hoort natuurlijk ook het volledige rekruterings- en selectieproces. We gaan hier voor een sollicitantgerichte, inclusieve, correcte en kwaliteitsvolle aanpak en houden in elke rekruterings- en selectieprocedure ons doel voor ogen: de beste persoon voor elke job selecteren. En wie weet ben jij dat wel!

Wat vorming, training en opleiding betreft, vind je bij ons zeker je gading, onder meer bij het Talent Center. Als onderzoeker word je ondersteund en gestimuleerd in je verdere professionele ontwikkeling. De loopbaanbegeleiding beperkt zich niet tot de muren van de universiteit en focust ook op het verkennen van en onze onderzoekers klaarstomen voor de ‘externe’ arbeidsmarkt. Ook de Antwerp Doctoral SchoolResearch, Innovation & Valorisation Antwerp, het Departement Personeel & Organisatie en ECHO organiseren tal van opleidingen en trainingen onder andere omtrent onderzoeks- en onderwijsvaardigheden, transferable skills, gedragscompetenties en interculturele competenties.

Krijg je de kans om een team aan te sturen? Ook dan bieden we onder meer persoonlijke coaching sessies aan om jezelf verder te ontplooien in de rol van supervisor.

“Je moet als onderzoeker/ZAP heel erg veel vaardigheden combineren: naast onderzoek doen en lesgeven moet je ook projecten aanvragen en coördineren, een team begeleiden, budgetten beheren, over je onderzoek communiceren enzovoort. Het Talent Center biedt tal van opleidingen om jonge onderzoekers hierin te ondersteunen.” (Nele Wynants, tenure track docent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2019).

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij UAntwerpen. We zetten dus ook actief in op ieders welzijn aan de hand van een sterk en vlot bereikbaar netwerk van interne en externe vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, preventieadviseurs, arbeidspsychologen en arbeidsartsen. We hebben aandacht voor issues gerelateerd aan gezondheid, veiligheid, psychosociale omstandigheden en staan klaar om onze onderzoekers, leidinggevenden en teams hierin bij te staan. We vragen ook regelmatig proactief jouw input en zetten nieuwe initiatieven op.Ieders welzijn dus, ongeacht gender, afkomst, functiebeperking, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, leeftijd, ... UAntwerpen wil een weerspiegeling zijn van onze zeer diverse maatschappij en gelooft sterk in de meerwaarde die een diversiteit aan meningen, visies, nationaliteiten, persoonlijkheden kan bieden. Voor iedereen is er wel een plaats binnen onze universiteit. Onze diversiteitsactieplannen voor personeel en studenten, en ons genderactieplan helpen ons om de juiste prioriteiten te stellen en gerichte acties te blijven ontwikkelen om een inclusieve werkomgeving te zijn én te blijven voor iedereen. Dus ook voor jou.

“Ik ben zeven jaar geleden als vluchteling vanuit Syrië in België terechtgekomen. Ze gaven me vanaf de eerste dag het gevoel welkom te zijn en hielpen mij met plezier als ik eens een woord of uitdrukking niet begreep. En ze knoopten regelmatig een gesprekje aan, zodat mijn Nederlands snel verbeterde. Ik heb me hier vanaf het begin op m’n gemak gevoeld en word gewaardeerd voor m’n werk. Dat is veel waard.” (Hadi Sultan, Dossierbeheerder Departement Financiën, 2022).Ook als je vanuit het buitenland zou afreizen voor een job bij UAntwerpen. Onze Antwerp Doctoral School en het International Staff Office informeren je over en begeleiden je doorheen het hele proces: van visum, over verzekeringskwesties, eventuele opleidingen Nederlands via Linguapolis, tot het openen van een bankrekening. Maar niet alleen jou als onze nieuwe collega, ook je gezin, bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting of in het zoeken naar een lokale job voor je partner.

“De manier waarop ik als internationale nieuwkomer werd onthaald door het International Staff Office is zonder meer fantastisch. Ook de sfeer onder de collega’s is heel fijn. Iedereen is open en ondersteunend, zonder onderlinge competitie. Ik ervaar geen hiërarchische sfeer. Leuk is ook dat er teambuildingdagen en uitstappen worden georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.” (Professor Suzie Thomas, Departement Erfgoedstudies, 2022).Ook Open Science, valorisatie en wetenschapscommunicatie staan centraal aan UAntwerpen. Je merkte zeker al op dat heel wat van onze onderzoekers regelmatig opduiken in de media, met hun bevindingen over COVID19, klimaatverandering, ongelijkheid, enzovoort. Ook betrekken we de samenleving bij ons onderzoek naar onder meer luchtkwaliteit (Curieuze Neuzen) en gezondheid (Isala). Bij ons kan je dus ook de nodige ondersteuning verwachten om jouw onderzoek in de kijker te zetten. We hebben een bruisende spin-off gemeenschap en staan in de top 10 van organisaties die het meeste octrooien indienen in België.
Weet je welke andere prijs we ook in de wacht sleepten?

Tot binnenkort in Antwerpen!